Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Общински съвет

Дата на публикуване: 15.10.2019 13:40

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ХРИСТАНОВ ДЯКОВ

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА

 

1. Анелия Стоянова Стоянова

2. Байрам Рашидов Рашидов

3. Валентин Лазаров Кръстев

4. Ваня Дечкова Колева

5. Вера Атанасова Атанасова

6. Данчо Киров Михайлов

7. Жана Николаева Иванова

8. Злати Станков Златев

9. Илия Боянов Рангелов

10. Кольо Желев Кадирев

11. Любомир Иванов Леонов

12. Митка Тодорова Трухчева

13. Росица Стоянова Иванова

14. Стоянка Русева Павлова

15. Тодор Петров Бакалов

16. Хюсеин Алиосман КулаПриемен ден на Председателя на ОбС – Твърдица

 

Сряда от 10.00 ч. до 14.00 ч.

 

 

Телефон за контакти 045119856

 

e-mail: obsavet@tvarditsa.bg

 

Решение № 264 от 13.12.2019 г. по административно дело 382/2019 на Административен съд - Сливен - публикувано на 18.02.2020 г.


Решение № 193 от 16.10.2019 г. по административно дело 261/2019 на Административен съд - Сливен - публикувано на 26.11.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА ПРИЕТИ ОТ 01.08.2008 ГОД. ДО 30.06.2009 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007 Г. ДО 30.06.2009 ГОДИНА

Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.11.2015 – 09.05.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.05.2016 – 31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

Решение № 91 от 17.05.2018 г. по административно дело № 87/2018 по описа на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.07.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 27.06.2018 г.

Решение № 110 от 12.06.2018 г. на Административен съд - Сливен - публикувано на 01.08.2018 г.

Решение № 26 от 05.03.2019 г. по административно дело 338/2018 на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.04.2019 г.