Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Общинска администрация

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:16


Кмет на Община Твърдица
Атанас Христов АтанасовЗаместник-кмет на Община Твърдица
Петко Борисов НеновЗаместник-кмет на Община Твърдица
Антон Ганчев ДрагановСекретар на Община Твърдица
Пламен Пенчев Курумилев


КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


1. Наташа Димитрова Коева – кмет на кметство Шивачево

2. Злати Раднев Златев – кмет на кметство Сборище

3. Петко Енчев Петков – кмет на кметство Оризари

4. Георги Атанасов Георгиев – кмет на кметство Боров дол

5. Емегюл Юсеинова Адемова – кмет на кметство Бяла паланка

6. Ниязи Илмиев Ниязиев – кмет на кметство Жълт бряг

7. Димитър Димитров Димитров – кметски наместник на с.Червенаково, с.Близнец и с.Сърцево


  1. Общинска администрация - Текуща страница