Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Профил на купувача - след 12.06.2013 (Включително)


09.06.2020
Дата на публикуване: 09.06.2020 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9099369 Електронна преписка на поръчката


20.09.2019
Дата на публикуване: 20.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9092694 Електронна преписка на поръчката

18.09.2019
Дата на публикуване: 18.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9092635 Електронна преписка на поръчката

04.09.2019
Дата на публикуване: 04.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0007 Електронна преписка на поръчката

29.08.2019
Дата на публикуване: 29.08.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0006 Електронна преписка на поръчката