Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Видеозаписи от 21-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 09.03.2021 г.

Дата на публикуване: 12.03.2021 13:57
камера 1
камера 2
камера 3
камера 4

  1. 1 г.... - Текуща страница
  2. Видеозаписи от 27-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.06.2021 г.
  3. Видеозаписи от 26-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.05.2021 г.
  4. Видеозаписи от 25-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.04.2021 г.
  5. Видеозаписи от 24-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.04.2021 г.
  6. Видеозаписи от 19-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 29.01.2021 г.
  7. Видеозаписи от 17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 07.12.2020 г.
  8. Видеозаписи от 16-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 06.11.2020 г.
  9. Видеозаписи от 18-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.12.2020 г.
  10. Видеозаписи от 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 22.01.2021 г.