Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 01.06.2021 11:20

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Проект на План за интегрирано развитие на Община Твърдица за периода 2021-2027 г. 01.06.2021 16:22 17 Изтегли