Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 16.10.2019 12:43

Справка за задължения и плащания по местни данъци и такси с ПИН-код, издаден от общината

Всяко лице може да провери точният размер на дължимите данъци и такси на място в общината или съответното кметство, или по телефона както следва:

 • гр.Твърдица и всички населени места от Община Твърдица:
  • телефон 0454/4-23-06; 4-29-12
 • гр.Шивачево:
  • телефон 04593/23-60
 • с.Сборище и с.Оризари:
  • телефон 04595/22-12
 • с.Бяла паланка и с.Жълт бряг:
  • телефон 04592/25-14
 • с.Боров дол:
  • телефон 04597/22-11;22-13
 • с.Червенаково,с.Близнец и с.Сърцево:
  • телефон 04599/22-11

Дължимите данъци и такси можете да заплатите по следните начини:

 1. В брой или ПОС терминал на касата на общината.
 2. В брой на касата на съответните кметства.
 3. По банков път,както следва:

Община Твърдица,

IBAN: BG33SOMB91308477777744

BIC:SOMBBGSF,

кодове за вид плащане

 • 442300 данък върху превозните средства;
 • 442800 туристически данък;
 • 442500 данък върху даренията и данък при възмездно придобиване на имущество;
 • 441400 патентен данък;
 • 442100 данък върху недвижимите имоти;
 • 442400 такса за битови отпадъци;
 • 446500 глоби.
 1. Изипей.
 2. Банка ДСК.

 1. Местни данъци и такси - Текуща страница