Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Бизнес

Дата на публикуване: 15.10.2019 15:09

 width= Текстилната промишленост:
 • Фирма „Аглика – СИМ” ООД гр.Твърдица. Произвежда основно за външния пазар. Изпълнява договори за реализация на продукцията с „ИКЕА” – Швеция и традиционни клиенти от Франция, Гърция, Канада, Сърбия и други. Вътрешният пазар е ориентиран към фирми, занимаващи се с обзавеждане на хотели и курортни селища.
 width= Добив на черни каменни въглища:
 • „Мина Балкан – 2000” ЕАД, добиваща черни каменни въглища и шлам за керамичните фабрики в страната.
 width= Кабелна телевизия и Интернет
 • “ЕЛФЕ” ЕООД
 width= Дърводобив и дървопреработване:
 • Държавно лесничейство „Твърдица”;
 • „Буковец – Твърдица” АД - дърводобив
 • „Кутра” АД - дърводобив и дървообработване
 • "Кутра Лес” ООД - дърводобив и дървообработване
 • ЕТ „Равена” гр.Твърдица - дърводобив и залесяване
 • ЕФ „Стандарт Паркет” гр.Шивачево - производител на паркет
 • ЕТ „Марин Пъстраков” гр.Твърдица - производител на дървени въглища
 width= Шивашката промишленост:
 • „Донина Стил” ООД гр.Твърдица;
 • ТПК „Възраждане” гр.Твърдица;
 • „ИМИД” ООД
 •  Хотелиерство и ресторантьорство, производство на хляб и хлебни изделия, сладкарство.
  производство на хляб и хлебни изделия, сладкарски цех:

  • =ПК „Балкан” гр.Твърдица;
  • =ЕТ „Ангелов и син” гр.Твърдица;
  • =ЕТ „Петя”;
  • =ЕТ „Мариана – Диана Трухчева”
 • търговия:
  • =ЕТ „Ваньо Славов”
  • =ЕТ „ХТА”;
  • =ЕТ „Морион – 2004”;
  • =”Аскент Маркет”;
  • =ПЗК „Кристине”
  • =ЕТ „Йордан Кънчев - Адам” – продажба на месо
 • Фирми в сферата на услугите:
  • ЕТ „Стоборис 51” - металообработване
  • ЕТ „Иван Минчев Иванов” - чугунени и алуминиеви отливки
  • ЕТ „Пламен Узунов” - дърводелски услуги
  • ЕТ Хема – Ж. Желязков” - дърводелски услуги
  • Георги Йорданов - дърводелски услуги
  • Георги Узунов - дърводелски услуги
  • ЕТ „Дом 2002” - дърводелски услуги
  • Илко Петров Шегев - изкупуване и обработка на билки
  • ЕТ „Марио Митов” - изкупуване и обработка на билки
  • ЕТ „Пепи – Пенка Иванова” – покупко – продажба на резервни части на „STIHL”
  • ЕТ „Петров – 58”- земеделие и търговия с горива
  • ЕТ „Топси – 90” - продажба на горива