Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2015 – 2019 г.

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:03

Решения от I-во заседание проведено на 09.11.2015 г.

Решения от II-ро извънредно заседание проведено на 13.11.2015 г.

Решения от III-то заседание проведено на 04.12.2015 г.

Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 17.12.2015 г.

Решения от V-то заседание проведено на 19.01.2016 г.

Решения от VI-то заседание проведено на 01.02.2016 г.

Решения от VII-мо заседание проведено на 26.02.2016 г.

Решения от VIII-мо извънредно заседание проведено на 23.03.2016 г.

Решения от IX-то заседание проведено на 31.03.2016 г.

Решения от X-то заседание проведено на 28.04.2016 г.

Решения от XI-то заседание проведено на 27.05.2016 г.

Решения от XII-то заседание проведено на 22.06.2016 г.

Решения от XIII-то заседание проведено на 30.06.2016 г.

Решения от XIV-то заседание проведено на 26.08.2016 г.

Решения от XV-то заседание проведено на 30.09.2016 г.

XVI-то заседание проведено на 14.10.2016 г. - Тържествена сесия

Решения от XVII-то заседание проведено на 09.11.2016 г.

Решения от XVIII-то заседание проведено на 05.12.2016 г.

Решения от XIX-то заседание проведено на 22.12.2016 г.

Решения от XX-то заседание проведено на 31.01.2017 г.

Решения от XXI-во заседание проведено на 27.02.2017 г.

Решения от XXII-ро заседание проведено на 31.03.2017 г.

Решения от XXIII-то заседание проведено на 28.04.2017 г.

Решения от XXIV-то заседание проведено на 22.05.2017 г.

Решения от XXV-то заседание проведено на 26.06.2017 г.

Решения от XXVI-то заседание проведено на 31.07.2017 г.

Решения от XXVII-мо заседание проведено на 09.08.2017 г.

Приложения към Решение № 280 от 09.08.2017 г.

Решения от XXVIII-мо заседание проведено на 26.09.2017 г.

Решения от XXIX-то заседание проведено на 14.10.2017 г.

Решения от XXX-то извънредно заседание проведено на 25.10.2017 г.

Решения от XXXI-во заседание проведено на 16.11.2017 г.

Решения от XXXII-ро извънредно заседание проведено на 14.12.2017 г.

Решения от XXXIII-то извънредно заседание проведено на 21.12.2017 г.

Решения от XXXIV-то заседание проведено на 31.01.2018 г.

Решения от XXXV-то заседание проведено на 27.02.2018 г.

Решения от XXXVI-то заседание проведено на 20.04.2018 г.

Решения от XXXVII-мо извънредно заседание проведено на 22.05.2018 г.

Решения от XXXVIII-мо заседание проведено на 30.05.2018 г.

Решения от XXXIX-то заседание проведено на 06.07.2018 г.

Решения от XL-то заседание проведено на 24.08.2018 г.

Решения от XLI-во заседание проведено на 27.09.2018 г.

Решения от XLII-ро заседание проведено на 09.10.2018 г.

Решения от XLIV-то заседание проведено на 30.10.2018 г.

Решения от XLV-то заседание проведено на 30.11.2018 г.

Решения от XLVI-то извънредно заседание проведено на 06.12.2018 г.

Решения от XLVII-мо извънредно заседание проведено на 18.12.2018 г.

Решения от XLVIII-мо извънредно заседание проведено на 18.12.2018 г.

Решения от XLIX-то заседание проведено на 31.01.2019 г.

Решения от L-то заседание проведено на 27.02.2019 г.

Решения от LI-во заседание проведено на 11.04.2019 г.

Решения от LII-ро заседание проведено на 16.05.2019 г.

Решения от LIII-то извънредно заседание проведено на 28.05.2019 г.

Решения от LIV-то извънредно заседание проведено на 12.06.2019 г.

Решения от LV-то заседание проведено на 04.07.2019 г.

Решения от LVI-то заседание проведено на 29.08.2019 г.

Решения от LVII-мо заседание проведено на 27.09.2019 г.

Решения от LVIII-мо извънредно заседание проведено на 08.10.2019 г.