Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2007 – 2011 г.

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:02

Всички решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2007 – 2011 г.

Решения от I-во заседание проведено на 07.11.2007 г.
Решения от II-ро извънредно заседание проведено на 22.11.2007 г.
Решения от III-то заседание проведено на 06.12.2007 г.
Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 21.12.2007 г.
Решения от V-то заседание проведено на 28.12.2007 г.
Решения от VII-мо заседание проведено на 31.01.2008 г.
Решения от VIII-мо извънредно заседание проведено на 14.02.2008 г.
Решения от IХ-то заседание проведено на 20.03.2008 г.
Решения от X-то заседание проведено на 07.04.2008 г.
Решения от XI-то заседание проведено на 17.04.2008 г.
Решения от XII-то извънредно заседание проведено на 28.05.2008 г.
Решения от XIII-то извънредно заседание проведено на 30.05.2008 г.
Решения от XIV-то заседание проведено на 05.06.2008 г.
Решения от XV-то извънредно заседание проведено на 02.07.2008 г.
Решения от XVI-то заседание проведено на 31.07.2008 г.
Решения от XVII-то извънредно заседание проведено на 08.09.2008 г.
Решения от XVIII-то заседание проведено на 02.10.2008 г.
Решения от XIX-то извънредно заседание проведено на 27.10.2008 г.
Решения от XX-то заседание проведено на 20.11.2008 г.
Решения от XXI-во извънредно заседание проведено на 11.12.2008 г.
Решения от XXII-ро извънредно заседание проведено на 17.12.2008 г.
Решения от XXIII-то заседание проведено на 22.12.2008 г.
Решения от XXIV-то заседание проведено на 29.01.2009 г.
Решения от XXV-то извънредно заседание проведено на 29.01.2009 г.
Решения от XXVI-то извънредно заседание проведено на 19.02.2009 г.
Решения от XXVII-мо заседание проведено на 27.03.2009 г.
Решения от XXVIII-мо заседание проведено на 24.04.2009 г.
Решения от XXIX-то заседание проведено на 29.05.2009 г.
Решения от XXX-то заседание проведено на 30.07.2009 г.
Решения от XXXI-во заседание проведено на 28.08.2009 г.
Решения от XXXII-ро заседание проведено на 12.09.2009 г.
Решения от XXXIII-то заседание проведено на 01.10.2009 г.
Решения от XXXV-то извънредно заседание проведено на 27.10.2009 г.
Решения от XXXIV-то заседание проведено на 29.10.2009 г.
Решения от XXXVI-то заседание проведено на 30.11.2009 г.
Решения от XXXVII-мо заседание проведено на 18.12.2009 г.
Решения от XXXVIII-мо извънредно заседание проведено на 21.12.2009 г.
Решения от XXXIX-то заседание проведено на 28.01.2010 г.
Решения от XL-то заседание проведено на 22.02.2010 г.
Решения от XLI-во заседание проведено на 12.03.2010 г.
Решения от XLII-ро заседание проведено на 30.03.2010 г.
Решения от XLIII-то заседание проведено на 06.04.2010 г.
Решения от XLIV-то заседание проведено на 27.05.2010 г.
Решения от XLV-то извънредно заседание проведено на 03.06.2010 г.
Решения от XLVI-то заседание проведено на 30.06.2010 г.
Решения от XLVII-мо заседание проведено на 20.08.2010 г.
Решения от XLVIII-мо заседание проведено на 08.10.2010 г.
Решения от XLIX-то заседание проведено на 14.10.2010 г.
Решения от L-то заседание проведено на 30.11.2010 г.
Решения от LII-ро извънредно заседание проведено на 21.12.2010 г.
Решения от LI-во заседание проведено на 27.12.2010 г.
Решения от LIII-то заседание проведено на 31.01.2011 г.
Решения от LIV-то заседание проведено на 18.02.2011 г.
Решения от LV-то заседание проведено на 25.03.2011 г.
Решения от LVI-то заседание проведено на 09.05.2011 г.
Решения от LVII-мо заседание проведено на 31.05.2011 г.
Решения от LIX-то заседание проведено на 29.06.2011 г.
Решения от LVIII-мо заседание проведено на 04.07.2011 г.
Решения от LX-то заседание проведено на 02.08.2011 г.
Решения от LXI-во заседание проведено на 17.08.2011 г.
Решения от LXII-ро заседание проведено на 31.08.2011 г.
Решения от LXIII-то заседание проведено на 14.09.2011 г.
Решения от LXIV-то заседание проведено на 20.09.2011 г.
Решения от LXV-то заседание проведено на 30.09.2011 г.
Решения от LXVI-то заседание проведено на 14.10.2011 г.
Решения от LXVII-мо заседание проведено на 18.10.2011 г.