Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Видеозаписи от 30-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 18.08.2021 г.

Дата на публикуване: 19.08.2021 11:20
камера 1
камера 2
камера 3
камера 4

 1. 2021 г.... - Текуща страница
 2. Видеозаписи от 29-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.07.2021 г.
 3. Видеозаписи от 28-мо извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 12.07.2021 г.
 4. Видеозаписи от 27-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.06.2021 г.
 5. Видеозаписи от 26-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.05.2021 г.
 6. Видеозаписи от 25-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.04.2021 г.
 7. Видеозаписи от 24-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.04.2021 г.
 8. Видеозаписи от 21-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 09.03.2021 г.
 9. Видеозаписи от 19-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 29.01.2021 г.
 10. Видеозаписи от 17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 07.12.2020 г.
 11. Видеозаписи от 16-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 06.11.2020 г.
 12. Видеозаписи от 18-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.12.2020 г.
 13. Видеозаписи от 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 22.01.2021 г.