Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Забележителности

Дата на публикуване: 13.03.2020 14:42

Община Твърдица е богата на недвижими археологически културни ценности. Доказателство за това са регистрираните на нейната територия надгробни могили, селища, крепости, църкви и манастири. Земята й крие неизследвани загадки от праисторията, античността и средновековието.

По-важни археологически и културни обекти с национално и местно значение са:

 • Останки от крепостни стени и сгради в местността ,,Градището” от периода IV-XIV век. Отразени във византийските извори с името Вердица през XIV век. Недвижима културна ценност с категория национално значение
 • Селищната могила – Кицова, разположена върху най-южната част на рида ,,Лагун” – обитавана от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. Регистриран керамичен материал от неолита, халколита, бронзовата и ранножелязна епохи в България. Единствената селищна могила в района. Недвижима културна ценност с категория национално значение.
 • Некропол от шест надгробни могили върху рида ,,Лагун”. Недвижими културни ценности с категория национално значение. В могила № 1 от този некропол е разкрито погребение от бронзовата епоха в българските земи, началото на III хил. пр. Хр.
 • Късноантична и средновековна крепост в местността ,,Калята”- североизточно от гр. Шивачево.
 • Некропол от две надгробни могили, южно от връх ,,Смаил кая” – землище на гр. Шивачево.
 • Близнец – могилен некропол и паметник на Стоил войвода в местността ,,Сътма чешма”.
 • Археологическа изложба в зала на читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий - 1914”, с материали от праисторията, античността и средновековието.
 • Църква ,,Света Петка” възстановена през 1834 г. върху по-стари църковни основи, датирани около 1570 г. Иконостасът е изработен вероятно през ІІ половина на ХІХ век, а стенописите са от началото на ХХ век. Иконостасът и иконите са с висока художествена стойност.
 • Църква ,,Св. Архангел Михаил”, в кв. Козарево, построена през 1843 година.
 • Църква „Св. Димитър” гр. Шивачево -1859 г.
 • Църква „Св. Възнесение Господне”, построена през 1888 г. с. Сборище.
 • Джамия в с. Жълт бряг – построена 1895 г.
 • Джамия в с. Бяла паланка – на повече от 200 години.
 • Местност „Мустафова кория” с. Оризари.