Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Видеозаписи от заседанията

Дата на публикуване: 06.11.2020 15:36


Видеозаписи от 16-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 06.11.2020 г.

Видеозаписи от 17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 07.12.2020 г.

Видеозаписи от 18-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.12.2020 г.

Видеозаписи от 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 22.01.2021 г.

Видеозаписи от 19-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 29.01.2021 г.

Видеозаписи от 21-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 09.03.2021 г.

Видеозаписи от 24-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.04.2021 г.

Видеозаписи от 25-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.04.2021 г.

Видеозаписи от 26-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.05.2021 г.

Видеозаписи от 27-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.06.2021 г.


  1. Видеозаписи от заседанията - Текуща страница