Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Детски градини

Дата на публикуване: 15.10.2019 16:11

На територията на общината функционират седем детски градини:

  • ДГ „Щастливо детство”, гр.Твърдица;
  • ДГ „В. Левски”, гр.Твърдица, кв. Козарево;
  • ДГ „Слънчев ден”, гр. Шивачево;
  • ДГ „Брезичка”, с. Сборище;
  • ДГ „Ат. Дамянов”, с. Оризари;
  • ДГ „Вела Пеева”, с. Бяла паланка;
  • ДГ „Митко Палаузов”, с. Жълт бряг;

Регистър на детските градини в Община Твърдица.