Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Видеозаписи от 21-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 09.03.2021 г.

Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси