Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Видеозаписи от 16-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 06.11.2020 г.

Дата на публикуване: 06.11.2020 15:41
камера 1
камера 2
камера 3
камера 4

 1. 0 г.... - Текуща страница
 2. Видеозаписи от 51-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 31.08.2022 г.
 3. Видеозаписи от 48-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 08.07.2022 г.
 4. Видеозаписи от 46-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 03.06.2022 г.
 5. Видеозаписи от 43-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 21.04.2022 г.
 6. Видеозаписи от 41-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 08.04.2022 г.
 7. Видеозаписи от 40-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 07.03.2022 г.
 8. Видеозаписи от 38-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 31.01.2022 г.
 9. Видеозаписи от 36-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.12.2021 г.
 10. Видеозаписи от 35-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 10.12.2021 г.
 11. Видеозаписи от 34-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 26.11.2021 г.
 12. Видеозаписи от 33-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 29.10.2021 г.
 13. Видеозаписи от 30-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 18.08.2021 г.
 14. Видеозаписи от 29-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.07.2021 г.
 15. Видеозаписи от 28-мо извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 12.07.2021 г.
 16. Видеозаписи от 27-мо редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 30.06.2021 г.
 17. Видеозаписи от 26-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.05.2021 г.
 18. Видеозаписи от 25-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 28.04.2021 г.
 19. Видеозаписи от 24-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.04.2021 г.
 20. Видеозаписи от 21-во редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 09.03.2021 г.
 21. Видеозаписи от 19-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 29.01.2021 г.
 22. Видеозаписи от 17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 07.12.2020 г.
 23. Видеозаписи от 18-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 23.12.2020 г.
 24. Видеозаписи от 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица проведено на 22.01.2021 г.