Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Бюджет, данъци и такси

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:20


На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува:


1. Бюджет - начален план по пълна Единна бюджетна класификация - публикуван на 17.03.2021 г.

2. Разшифровка на натуралните показатели по бюджета на общините - публикуван на 17.03.2021 г.

3. Решение № 230 на Общински съвет - Твърдица - публикувано на 17.03.2021 г.Отчети за изпълнение на бюджетите 2021 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.140, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2021 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2021 г. - публикуван на 25.02.2021 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2021 г. - публикуван на 25.02.2021 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.01.2021 г. - публикуван на 25.02.2021 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.01.2021 г. - публикуван на 25.02.2021 г.


февруари 2021 г.


Отчет по бюджета към 28.02.2021 г. - публикуван на 29.03.2021 г.

Отчет за чуждите средства към 28.02.2021 г. - публикуван на 29.03.2021 г.

Отчет за средствата по ОП към 28.02.2021 г. - публикуван на 29.03.2021 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 28.02.2021 г. - публикуван на 29.03.2021 г.


март 2021 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2021 г. - публикуван на 26.04.2021 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2021 г. - публикуван на 26.04.2021 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.03.2021 г. - публикуван на 26.04.2021 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.03.2021 г. - публикуван на 26.04.2021 г.


Тримесечен отчет – I-во тримесечие 2021 г.


Тримесечен отчет по бюджета – I-во тримесечие 2021 г. - публикуван на 18.05.2021 г.

Тримесечен отчет за чуждите средства – I-во тримесечие 2021 г. - публикуван на 18.05.2021 г.

Тримесечен отчет за средствата по ОП – I-во тримесечие 2021 г. - публикуван на 18.05.2021 г.

Тримесечен отчет за средствата от ДФ Земеделие – I-во тримесечие 2021 г. - публикуван на 18.05.2021 г.


април 2021 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2021 г. - публикуван на 26.05.2021 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2021 г. - публикуван на 26.05.2021 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.04.2021 г. - публикуван на 26.05.2021 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.04.2021 г. - публикуван на 26.05.2021 г.

Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2021 г. - публикуван на 26.05.2021 г.Публикуване на информация от Годишните финансови отчети на Община Твърдица за 2019 г. на основание чл. 170 от ЗПФ


Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Твърдица за 2019 г. - публикуван на 20.10.2020 г.Отчет по бюджета към 31.12.2019 г. за разглеждане от Общински съветНа основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува:


1. Бюджет - начален план по пълна Единна бюджетна класификация - публикуван на 24.02.2020 г.

2. Поименен списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 2020 г. на Община Твърдица - публикуван на 24.02.2020 г.

3. Решение № 39 на Общински съвет - Твърдица - публикувано на 25.02.2020 г.Отчети за изпълнение на бюджетите 2020 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.140, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.01.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.01.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.


февруари 2020 г.


Отчет по бюджета към 29.02.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 29.02.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 29.02.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 29.02.2020 г. - публикуван на 10.03.2020 г.


март 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2020 г. - публикуван на 27.04.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2020 г. - публикуван на 27.04.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.03.2020 г. - публикуван на 27.04.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.03.2020 г. - публикуван на 27.04.2020 г.


април 2020 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2020 г. - публикуван на 28.05.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2020 г. - публикуван на 28.05.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.04.2020 г. - публикуван на 28.05.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.04.2020 г. - публикуван на 28.05.2020 г.


май 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2020 г. - публикуван на 29.06.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2020 г. - публикуван на 29.06.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.05.2020 г. - публикуван на 29.06.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.05.2020 г. - публикуван на 29.06.2020 г.


юни 2020 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2020 г. - публикуван на 28.07.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2020 г. - публикуван на 28.07.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.06.2020 г. - публикуван на 28.07.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.06.2020 г. - публикуван на 28.07.2020 г.


юли 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2020 г. - публикуван на 27.08.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2020 г. - публикуван на 27.08.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.07.2020 г. - публикуван на 27.08.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.07.2020 г. - публикуван на 27.08.2020 г.


август 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2020 г. - публикуван на 01.10.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2020 г. - публикуван на 01.10.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.08.2020 г. - публикуван на 01.10.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.08.2020 г. - публикуван на 01.10.2020 г.


септември 2020 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2020 г. - публикуван на 19.10.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2020 г. - публикуван на 19.10.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.09.2020 г. - публикуван на 19.10.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.09.2020 г. - публикуван на 19.10.2020 г.


октомври 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2020 г. - публикуван на 25.11.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2020 г. - публикуван на 25.11.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.10.2020 г. - публикуван на 25.11.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.10.2020 г. - публикуван на 25.11.2020 г.


ноември 2020 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2020 г. - публикуван на 22.12.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2020 г. - публикуван на 22.12.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.11.2020 г. - публикуван на 22.12.2020 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.11.2020 г. - публикуван на 22.12.2020 г.

Отчет за други средства от ЕС към 30.11.2020 г. - публикуван на 22.12.2020 г.


декември 2020 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2020 г. - публикуван на 28.01.2021 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2020 г. - публикуван на 28.01.2021 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.12.2020 г. - публикуван на 28.01.2021 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.12.2020 г. - публикуван на 28.01.2021 г.

Отчет за други средства от ЕС към 31.12.2020 г. - публикуван на 28.01.2021 г.Публикуване на информация от Годишните финансови отчети на Община Твърдица за 2018 г. на основание чл. 170 от ЗПФ


Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Твърдица за 2018 г. - публикуван на 19.08.2019 г.На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува:


Бюджет на Община Твърдица за 2019 г. - публикуван на 06.02.2019 г.Отчети за изпълнение на бюджетите 2019 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.140, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2019 г. - публикуван на 26.02.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2019 г. - публикуван на 26.02.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 31.01.2019 г. - публикуван на 26.02.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 31.01.2019 г. - публикуван на 26.02.2019 г.


февруари 2019 г.


Отчет по бюджета към 28.02.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 28.02.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 28.02.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 28.02.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г.


март 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2019 г. - публикуван на 24.04.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2019 г. - публикуван на 24.04.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 31.03.2019 г. - публикуван на 24.04.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 31.03.2019 г. - публикуван на 24.04.2019 г.


април 2019 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2019 г. - публикуван на 27.05.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2019 г. - публикуван на 27.05.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 30.04.2019 г. - публикуван на 27.05.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 30.04.2019 г. - публикуван на 27.05.2019 г.


май 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2019 г. - публикуван на 24.06.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2019 г. - публикуван на 24.06.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 31.05.2019 г. - публикуван на 24.06.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 31.05.2019 г. - публикуван на 24.06.2019 г.


юни 2019 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2019 г. - публикуван на 30.07.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2019 г. - публикуван на 30.07.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 30.06.2019 г. - публикуван на 30.07.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 30.06.2019 г. - публикуван на 30.07.2019 г.


юли 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2019 г. - публикуван на 28.08.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2019 г. - публикуван на 28.08.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 31.07.2019 г. - публикуван на 28.08.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 31.07.2019 г. - публикуван на 28.08.2019 г.


август 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2019 г. - публикуван на 01.10.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2019 г. - публикуван на 01.10.2019 г.

Отчет за средства по европейски програми към 31.08.2019 г. - публикуван на 01.10.2019 г.

Отчет за средствата от други европейски програми към 31.08.2019 г. - публикуван на 01.10.2019 г.


септември 2019 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2019 г. - публикуван на 30.10.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2019 г. - публикуван на 30.10.2019 г.

Отчет за средствата по други ЕП към 30.09.2019 г. - публикуван на 30.10.2019 г.

Отчет за средствата от ДФЗ към 30.09.2019 г. - публикуван на 30.10.2019 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.09.2019 г. - публикуван на 30.10.2019 г.


октомври 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2019 г. - публикуван на 27.11.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2019 г. - публикуван на 27.11.2019 г.

Отчет за средствата по други ЕП към 31.10.2019 г. - публикуван на 27.11.2019 г.

Отчет за средствата от ДФЗ към 31.10.2019 г. - публикуван на 27.11.2019 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.10.2019 г. - публикуван на 27.11.2019 г.


ноември 2019 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2019 г. - публикуван на 17.12.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2019 г. - публикуван на 17.12.2019 г.

Отчет за средствата по други ЕП към 30.11.2019 г. - публикуван на 17.12.2019 г.

Отчет за средствата от ДФЗ към 30.11.2019 г. - публикуван на 17.12.2019 г.

Отчет за средствата по ОП към 30.11.2019 г. - публикуван на 17.12.2019 г.


декември 2019 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2019 г. - публикуван на 30.01.2020 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2019 г. - публикуван на 30.01.2020 г.

Отчет за средствата по други ЕП към 31.12.2019 г. - публикуван на 30.01.2020 г.

Отчет за средствата от ДФЗ към 31.12.2019 г. - публикуван на 30.01.2020 г.

Отчет за средствата по ОП към 31.12.2019 г. - публикуван на 30.01.2020 г.

Публикуване на информация от Годишните финансови отчети на Община Твърдица за 2017 г. на основание чл. 170 от ЗПФ


Отчет за касово изпълнение на бюджета - публикуван на 30.08.2018 г.

Отчет за приходи и разходи - публикуван на 30.08.2018 г.

Баланс - публикуван на 30.08.2018 г.

Оповестяване на счетоводна политика - публикувано на 30.08.2018 г.

Одитни доклад и становище - публикувани на 30.08.2018 г.Отчети за изпълнение на бюджетите 2018 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.140, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018 г.


февруари 2018 г.


Отчет по бюджета към 28.02.2018 г. - публикуван на 26.03.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 28.02.2018 г. - публикуван на 26.03.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 28.02.2018 г. - публикуван на 26.03.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 28.02.2018 г. - публикуван на 26.03.2018 г.


март 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2018 г. - публикуван на 23.04.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2018 г. - публикуван на 23.04.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.03.2018 г. - публикуван на 23.04.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.03.2018 г. - публикуван на 23.04.2018 г.


април 2018 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2018 г. - публикуван на 23.05.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2018 г. - публикуван на 23.05.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.04.2018 г. - публикуван на 23.05.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.04.2018 г. - публикуван на 23.05.2018 г.


май 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2018 г. - публикуван на 21.06.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2018 г. - публикуван на 21.06.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.05.2018 г. - публикуван на 21.06.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.05.2018 г. - публикуван на 21.06.2018 г.


юни 2018 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2018 г. - публикуван на 30.07.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2018 г. - публикуван на 30.07.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.06.2018 г. - публикуван на 30.07.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.06.2018 г. - публикуван на 30.07.2018 г.


юли 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2018 г. - публикуван на 29.08.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2018 г. - публикуван на 29.08.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.07.2018 г. - публикуван на 29.08.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.07.2018 г. - публикуван на 29.08.2018 г.


август 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2018 г. - публикуван на 19.09.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2018 г. - публикуван на 19.09.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.08.2018 г. - публикуван на 19.09.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.08.2018 г. - публикуван на 19.09.2018 г.


септември 2018 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2018 г. - публикуван на 30.10.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2018 г. - публикуван на 30.10.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.09.2018 г. - публикуван на 30.10.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.09.2018 г. - публикуван на 30.10.2018 г.


октомври 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2018 г. - публикуван на 20.11.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2018 г. - публикуван на 20.11.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.10.2018 г. - публикуван на 20.11.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.10.2018 г. - публикуван на 20.11.2018 г.

Отчет за средства от други сметки на Европейски съюз към 31.10.2018 г. - публикуван на 20.11.2018 г.


ноември 2018 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г.

Отчет за средства от други сметки на Европейски съюз към 30.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г.


декември 2018 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2018 г. - публикуван на 28.01.2019 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2018 г. - публикуван на 28.01.2019 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.12.2018 г. - публикуван на 28.01.2019 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.12.2018 г. - публикуван на 28.01.2019 г.

Отчет за средства от други сметки на Европейски съюз към 31.12.2018 г. - публикуван на 28.01.2019 г.На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува:


Бюджет на Община Твърдица за 2018 г. - публикуван на 12.02.2018 г.Проекто-бюджет 2018


 1. Проекто-бюджет на Община Твърдица за 2018 г.
 2. Предложение за капиталов списък 2018 г.
 3. Разходи за подпомагане дейността на спортни клубове и спортни мероприятия през 2018 г.


Публикуване на информация от Годишните финансови отчети на Община Твърдица за 2016 г. на основание чл. 170 от ЗПФ във връзка с т. 74 от ДДС 9/23.12.2016


Отчет за касово изпълнение на бюджета - публикуван на 04.08.2017 г.

Отчет за приходи и разходи - публикуван на 04.08.2017 г.

Баланс - публикуван на 04.08.2017 г.

Оповестяване на счетоводна политика - публикувано на 04.08.2017 г.

Одитни доклад и становище - публикувани на 04.08.2017 г.Протокол от публичното обсъждане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2016 г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2016 г. - публикуван на 12.06.2017 г.На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува:


Бюджет на Община Твърдица за 2017 г. - публикуван на 07.02.2017 г.


Натурални показатели по Бюджета - публикувани на 07.02.2017 г.Отчети за изпълнение на бюджетите 2017 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.140, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2017 г. - публикуван на 17.02.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2017 г. - публикуван на 17.02.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.01.2017 г. - публикуван на 17.02.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.01.2017 г. - публикуван на 17.02.2017 г.


февруари 2017 г.


Отчет по бюджета към 28.02.2017 г. - публикуван на 17.03.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 28.02.2017 г. - публикуван на 17.03.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 28.02.2017 г. - публикуван на 17.03.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 28.02.2017 г. - публикуван на 17.03.2017 г.


март 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2017 г. - публикуван на 02.05.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2017 г. - публикуван на 02.05.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.03.2017 г. - публикуван на 02.05.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.03.2017 г. - публикуван на 02.05.2017 г.


април 2017 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2017 г. - публикуван на 15.05.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2017 г. - публикуван на 15.05.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.04.2017 г. - публикуван на 15.05.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.04.2017 г. - публикуван на 15.05.2017 г.


май 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2017 г. - публикуван на 14.06.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2017 г. - публикуван на 14.06.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.05.2017 г. - публикуван на 14.06.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.05.2017 г. - публикуван на 14.06.2017 г.


юни 2017 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.


юли 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2017 г. - публикуван на 21.08.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2017 г. - публикуван на 21.08.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.07.2017 г. - публикуван на 21.08.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.07.2017 г. - публикуван на 21.08.2017 г.


август 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2017 г. - публикуван на 04.10.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2017 г. - публикуван на 04.10.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.08.2017 г. - публикуван на 04.10.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.08.2017 г. - публикуван на 04.10.2017 г.


септември 2017 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2017 г. - публикуван на 27.10.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2017 г. - публикуван на 27.10.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.09.2017 г. - публикуван на 27.10.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.09.2017 г. - публикуван на 27.10.2017 г.


октомври 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2017 г. - публикуван на 16.11.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2017 г. - публикуван на 16.11.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.10.2017 г. - публикуван на 16.11.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.10.2017 г. - публикуван на 16.11.2017 г.


ноември 2017 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2017 г. - публикуван на 13.12.2017 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2017 г. - публикуван на 13.12.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 30.11.2017 г. - публикуван на 13.12.2017 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 30.11.2017 г. - публикуван на 13.12.2017 г.


декември 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2017 г. - публикуван на 22.01.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2017 г. - публикуван на 22.01.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.12.2017 г. - публикуван на 22.01.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.12.2017 г. - публикуван на 22.01.2018 г.


декември 2017 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2017 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2017 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.12.2017 г. - публикуван на 26.02.2018 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.12.2017 г. - публикуван на 26.02.2018 г.Проекто-бюджет 2017


 1. Информация относно Проекто - бюджета на Община Твърдица за 2017 г.
 2. Информация за проекти в Община Твърдица през 2017 г.


Публикуване на Годишния финансов отчет на Община Твърдица за 2015 г. съгласно т.33 и т.34 от ДДС № 16/23.12.2015 г.


 1. Доклад на Сметна палата
 2. Баланс 2016 г.
 3. Отчет за приходите и разходите 2016 г.
 4. Оповестяване на счетоводната политика
 5. Отчет по бюджета
 6. Отчет кохезионни и структурни фондове
 7. Отчет Разплащателна агенция
 8. Отчет други европейски средства
 9. Отчет други европейски средства
 10. Обяснителна записка


Отчети за изпълнение на бюджетите 2016 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.01.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.01.2016 г.


февруари 2016 г.


Отчет по бюджета към 29.02.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 29.02.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 29.02.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 29.02.2016 г.

Отчет за средствата по Други европейски програми към 29.02.2016 г.


март 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по ОП към 31.03.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС от ДФ Земеделие към 31.03.2016 г.

Отчет за средствата по Други европейски програми към 31.03.2016 г.


април 2016 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2016 г.

Отчет за средствата по ОП на ЕС към 30.04.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ към 30.04.2016 г.

Отчет за средствата по Други програми на ЕС към 30.04.2016 г.


май 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2016 г.

Отчет за средствата по ОП на ЕС към 31.05.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ към 31.05.2016 г.

Отчет за средствата по Други програми на ЕС към 31.05.2016 г.


юни 2016 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по Оперативните програми към 30.06.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.06.2016 г.

Отчет за средствата по Други европейски програми към 30.06.2016 г.


юли 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за чуждите срества към 31.07.2016 г.

Отчет за средствата по оперативни програми към 31.07.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.07.2016 г.

Отчет за средствата по Други програми на ЕС към 31.07.2016 г.


август 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2016 г.

Отчет за средствата по оперативни програми към 31.08.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.08.2016 г.

Отчет за средствата по Други програми на ЕС към 31.08.2016 г.


септември 2016 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2016 г.

Отчет за средствата по оперативни програми към 30.09.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.09.2016 г.

Отчет за средствата по Други програми на ЕС към 30.09.2016 г.


октомври 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по оперативните програми към 31.10.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.10.2016 г.


ноември 2016 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по оперативните програми към 30.11.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.11.2016 г.


декември 2016 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2016 г.

Отчет за средствата на ЕС по оперативните програми към 31.12.2016 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.12.2016 г.Бюджет на Община Твърдица за 2016 г.


На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува приет с Решение № 36/01.02.2016 г. на Общински съвет – Твърдица бюджет на Общината за 2016 г.


Приложение: Бюджет на Община Твърдица за 2016 г.Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2016 г.На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Заповед на Кмета на Община Твърдица № 720 / 20.11.2015 г., във връзка със съставянето на бюджета на общината за 2016 г. и предстоящото му приемане от Общински съвет гр.Твърдица, обявяваме на жителите на общината, че на 30.11.2015 г. проекта на бюджета за местните дейности ще бъде предоставен за публично обсъждане в залата на Общински съвет, І етаж в сградата на общината.

Предложения по проекта на бюджета могат да се подават в писмена форма в Общински център за услуги и информация до 27.11.2015 г. включително.Приложения:

Информация за проектите.

Проекто-бюджет на Община Твърдица за 2016 г.Публикуване на Годишен финансов отчет съгласно чл.170 от ЗПФ и т.33 и т.34 от ДДС №16/13.12.2014 г.


 1. Сборен баланс
 2. Обяснителна записка към ГФО
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета
 4. Отчет за средства от ЕС - ДЕС
 5. Отчет за средства от ЕС - ДФ Земеделие
 6. Отчет за средства от ЕС - КСФ
 7. Отчет чужди средства
 8. Обяснителна записка към касово изпълнение на бюджета
 9. Одитен доклад
 10. Одитно становище


Отчети за изпълнение на бюджетите 2015 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.01.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.01.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.01.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2015 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.01.2015 г.

Отчет за средствата по Други международни програми към 31.01.2015 г.

февруари 2015 г.


Отчет по бюджета към 28.02.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 28.02.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 28.02.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2015 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 28.02.2015 г.

Отчет за средствата по Други международни програми към 28.02.2015 г.

март 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.03.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.03.2015 г.

април 2015 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.04.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.04.2015 г.

май 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.05.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.05.2015 г.

юни 2015 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.06.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.06.2015 г.

юли 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.07.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.07.2015 г.

август 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.08.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.08.2015 г.

септември 2015 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.09.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.09.2015 г.

октомври 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.10.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.10.2015 г.

ноември 2015 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.11.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.11.2015 г.

декември 2015 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2015 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2015 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.12.2015 г.

Отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г.

Отчет за средствата от Разплащателна агенция към 31.12.2015 г.Бюджет на Община Твърдица за 2015 г.


На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува приет с Решение № 614/13.02.2015 г. на Общински съвет – Твърдица бюджет на Общината за 2015 г.


Приложения към бюджет 2015 г.Бюджет на Начално училище Козарево за 2015 г.


Приложение.Отчети за изпълнение на бюджета на училищата

2016 г.

Бюджет с тримесечно разпределение на НУ Козарево


Бюджет с тримесечно разпределение на НУ Оризари


Бюджет с тримесечно разпределение на ОУ Сборище


2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 31.03.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 31.12.2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 31.03.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 31.12.2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 31.03.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 31.12.2015 г.В изпълнение на изискванията на § 24 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и т.34 от ДДС № 12/18.12.2013 г. се публикува одитния доклад и становището на Сметна палата за заверка на Годишния финансов отчет и Отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 г. на Община Твърдица.

 1. Доклада на сметна палата
 2. Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 г
 3. Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация.
 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета набирателна сметка.
 5. Отчет за касово изпълнение на бюджета Разплащателна агенция.
 6. Отчет за касово изпълнение на бюджета Кохизионни и структурни фондове.
 7. Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение.
 8. Баланс на община Твърдица
 9. Обяснителна записка към ГФО.


Отчети за изпълнение на бюджетите 2014 г.


В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз.


януари 2014 г.


Отчет по бюджета м.01.2014 г.

Отчет средства РА м.01.2014 г.

Отчет Европейски средства м.01.2014 г.

Отчет Други европейски средства м.01.2014 г.


февруари 2014 г.


Отчет по бюджета м.02.2014 г.

Отчет средства РА м.02.2014 г.

Отчет Европейски средсва м.02.2014 г.

Отчет Други европейски средства м.02.2014 г.


март 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.03.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.03.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.03.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.03.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.03.2014 г.


април 2014 г.


Отчет по бюджета към 30.04.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 30.04.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.04.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 30.04.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.04.2014 г.


май 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.05.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.05.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.05.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.05.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.05.2014 г.


юни 2014 г.


Отчет по бюджета към 30.06.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 30.06.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.06.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 30.06.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.06.2014 г.


юли 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.07.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.07.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.07.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.07.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.07.2014 г.


август 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.08.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.08.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.08.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.08.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.08.2014 г.


септември 2014 г.


Отчет по бюджета към 30.09.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 30.09.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.09.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 30.09.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.09.2014 г.


октомври 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.10.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.10.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.10.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.10.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.10.2014 г.


ноември 2014 г.


Отчет по бюджета към 30.11.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 30.11.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 30.11.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 30.11.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.11.2014 г.


декември 2014 г.


Отчет по бюджета към 31.12.2014 г.

Отчет за чуждите средства към 31.12.2014 г.

Отчет за средствата от Европейски съюз към 31.12.2014 г.

Отчет за средствата от Други европейски програми към 31.12.2014 г.

Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.12.2014 г.

Отчет за средствата по Други международни програми към 31.12.2014 г.Касов и счетоводен отчет за 2013 г.


В изпълнение на изискванията на чл.24, ал.1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2013 г. Община Твърдица публикува касов и счетоводен отчет за 2013 г.


 1. Баланс.
 2. Обяснителна записка.
 3. Отчет по бюджета 31.12.2013 г.
 4. Отчет за средства от РА 31.12.2013 г.
 5. Отчет за средства по Оперативни програми 31.12.2013 г.
 6. Отчет извънбюджетна сметка 31.12.2013 г.


Бюджет на Община Твърдица за 2014 г.


На основание чл. 97 от Закона за публичните финанси, Община Твърдица публикува приет с Решение № 445/14.02.2014 г. на Общински съвет – Твърдица бюджет на Общината за 2014 г.


Приложения:


 1. Решение на Общински съвет Твърдица за приемане на бюджет 2014 г.
 2. Приложение № 1 и Приложение №2


В изпълнение на изискванията на §26, ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 г., Община Твърдица публикува Годишен финансово-счетоводен отчет за 2012 г.

Приложения:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. - приходи
 2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. - разходи
 3. Обяснителна записка за изпълнение на отчета по Бюджета
 4. Обяснителна записка за прилаганата Счетоводна политика
 5. Сборен баланс за 2012 г.Заверка от Сметна палата на ГФО за 2011 г. на Община Твърдица:


 1. Заверен баланс за 2011 г.
 2. Заверен отчет за касово изпълнение на бюджета за 2011 г.
 3. Одитен доклад
 4. Одитно становище


В изпълнение на изискванията на §25, ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2011 г., Община Твърдица публикува Годишен финансово-счетоводен отчет за 2011 г.

Приложения:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.
 2. Приложение към отчета по бюджета 31.12.2011 г.
 3. Отчет за извънбюджетни сметки и фондове ИБСФ
 4. Приложение за прилаганата счетоводна политика през 2011 г.
 5. Сборен баланс на Община Твърдица за 2011 г.МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Всяко лице може да провери точният размер на дължимите данъци и такси на място в общината или съответното кметство, или по телефона както следва:

-за гр.Твърдица и всички населени места от Община Твърдица:

телефон 0454/4-23-06; 4-29-12

-за гр.Шивачево:

телефон 04593/23-60

-за с.Сборище и с.Оризари:

телефон 04595/22-12

-за с.Бяла паланка и с.Жълт бряг:

телефон 04592/25-14

-за с.Боров дол:

телефон 04597/22-11;22-13

-за с.Червенаково,с.Близнец и с.Сърцево:

телефон 04599/22-11

Дължимите данъци и такси можете да заплатите по следните начини:

 1. В брой или ПОС терминал на касата на общината.
 2. В брой на касата на съответните кметства.
 3. По банков път,както следва:

Община Твърдица,

IBAN: BG33SOMB91308477777744

BIC:SOMBBGSF,

кодове за вид плащане

- 442300 данък върху превозните средства;

- 442800 туристически данък;

- 442500 данък върху даренията и данък при възмездно придобиване на имущество;

- 441400 патентен данък;

- 442100 данък върху недвижимите имоти;

- 442400 такса за битови отпадъци;

- 446500 глоби.

 1. Изипей.
 2. Банка ДСК.

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2021 г. 26.05.2021 10:25 52 Изтегли документ с име "Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2021 г."
Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.04.2021 г. 26.05.2021 09:22 52 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 30.04.2021 г."
Отчет за средствата по ОП към 30.04.2021 г. 26.05.2021 09:22 51 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по ОП към 30.04.2021 г."
Отчет за чуждите средства към 30.04.2021 г. 26.05.2021 09:21 52 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 30.04.2021 г."
Отчет по бюджета към 30.04.2021 г. 26.05.2021 09:20 53 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 30.04.2021 г."
Тримесечен отчет за средствата от ДФ Земеделие – I-во тримесечие 2021 г. 18.05.2021 15:21 66 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет за средствата от ДФ Земеделие – I-во тримесечие 2021 г."
Тримесечен отчет за средствата по ОП – I-во тримесечие 2021 г. 18.05.2021 15:21 64 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет за средствата по ОП – I-во тримесечие 2021 г."
Тримесечен отчет за чуждите средства – I-во тримесечие 2021 г. 18.05.2021 15:20 63 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет за чуждите средства – I-во тримесечие 2021 г."
Тримесечен отчет по бюджета – I-во тримесечие 2021 г. 18.05.2021 15:20 65 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет по бюджета – I-во тримесечие 2021 г."
Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.03.2021 г. 26.04.2021 15:50 82 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.03.2021 г."
Отчет за средствата по ОП към 31.03.2021 г. 26.04.2021 15:49 84 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по ОП към 31.03.2021 г."
Отчет за чуждите средства към 31.03.2021 г. 26.04.2021 15:49 81 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 31.03.2021 г."
Отчет по бюджета към 31.03.2021 г. 26.04.2021 15:49 91 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 31.03.2021 г."
Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 28.02.2021 г. 29.03.2021 10:02 110 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 28.02.2021 г."
Отчет за средствата по Оперативни програми към 28.02.2021 г. 29.03.2021 10:02 109 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по Оперативни програми към 28.02.2021 г."
Отчет за чуждите средства към 28.02.2021 г. 29.03.2021 10:02 114 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 28.02.2021 г."
Отчет по бюджета към 28.02.2021 г. 29.03.2021 10:02 119 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 28.02.2021 г."
Решение № 230 на Общински съвет - Твърдица 17.03.2021 13:53 120 Изтегли документ с име "Решение № 230 на Общински съвет - Твърдица"
Разшифровка на натуралните показатели по бюджета на общините 17.03.2021 13:53 115 Изтегли документ с име "Разшифровка на натуралните показатели по бюджета на общините"
Бюджет - начален план по пълна Единна бюджетна класификация 17.03.2021 13:53 125 Изтегли документ с име "Бюджет - начален план по пълна Единна бюджетна класификация"
Отчет за средствата от ДФЗ към 31.01.2021 25.02.2021 15:29 135 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФЗ към 31.01.2021"
Отчет за средствата по ОП към 31.01.2021 25.02.2021 15:29 138 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по ОП към 31.01.2021"
Отчет за чуждите средства към 31.01.2021 25.02.2021 15:28 134 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 31.01.2021"
Отчет по бюджета към 31.01.2021 25.02.2021 15:28 131 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 31.01.2021"
Отчет за други средства от ЕС към 31.12.2020 г. 28.01.2021 10:28 150 Изтегли документ с име "Отчет за други средства от ЕС към 31.12.2020 г."
Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.12.2020 г. 28.01.2021 10:28 151 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.12.2020 г."
Отчет за средствата по ОП към 31.12.2020 г. 28.01.2021 10:28 154 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по ОП към 31.12.2020 г."
Отчет за чуждите средства към 31.12.2020 г. 28.01.2021 10:28 149 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 31.12.2020 г."
Отчет по бюджета към 31.12.2020 г. 28.01.2021 10:28 148 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 31.12.2020 г."
 1. Бюджет, данъци и такси - Текуща страница
 2. Нормативна уредба
 3. Структура