Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Структура

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:16


Общинска администрация

8890 Твърдица, пл. „Свобода” №1

тел. 0454/42311 факс 0454/44049

е-mail: obshtina@tvarditsa.bgСТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТВЪРДИЦА

КМЕТСТВО

КМЕТ

АДРЕС

Шивачево

Наташа Димитрова Коева

8895 гр.Шивачево,
ул. „Георги Димитров” 16

Сборище

Злати Раднев Златев

8899 с.Сборище,
ул. „Любен Каравелов” 1

Бяла паланка

Емегюл Юсеинова Адемова

8892 с.Бяла паланка,
ул. „Георги Димитров” 58

Боров дол

Георги Атанасов Георгиев

8898 с.Боров дол,
ж.к.„Миньор” бл.17, вх.„Б”

Оризари

Петко Енчев Петков

8893 с.Оризари,
ул. „Георги Димитров” 22

Жълт бряг

Ниязи Илмиев Ниязиев

8894 с.Жълт бряг,
пл. „Свобода” 6

Червенаково

Димитър Димитров Димитров

8896 с.Червенаково,
ул. „Георги Димитров” 24

 На основание чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общинска администрация гр.Твърдица обявява декларациите по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 и декларациите по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 на лицата, заемащи публични длъжности, както следва:

2009 г.

Петко Славов Петков

Мустафа Юсеинов Мустафов

Стоянка Георгиева Ангелова

Лора Атанасова Стайкова

Десислава Тодорова Димитрова

Любен Стефанов Григоров

Мария Колева Илиева

Диана Димитрова Димитрова

Петър Петков Торлаков

Динко Николов Трухчев

Пламен Пенчев Курумилев

Любомир Иванов Леонов

Радка Петкова Коева

Кина Василева Славова

Надежда Петкова Михайлова

Стелян Борисов Светиев

Ваня Дечкова Колева

Катя Любомирова Иванова

Анна Василева Князова

 

2010 г.

 

2011 г.

Анна Василева Князова

Златко Стоянов Колев

Събинка Петкова Димова

Росица Ангелова Гьонова

Сейхан Фикретов Мустафов

Савка Петкова Коева

Димка Стоянова Камбурова

Камелия Стефанова Петкова

Мария Колева Илиева

Радка Петкова Коева

Любен Стефанов Григоров

Георги Димов Кайраков

Мустафа Ахмедов Онбашиев

Лора Атанасова Стайкова

Петър Георгиев Христов

Десислава Тодорова Димитрова

Калинка Желязкова Михалева

Динко Николов Трухчев

Савка Стефанова Стоева

Кина Василева Славова

Татяна Иванова Петкова

Койна Иванова Георгиева

Татяна Михайлова Мекянова

Радка Петкова Христова

Пенка Койчева Шатова

Петър Петков Торлаков

Неделчо Илиев Илиев

Станчо Кънчев Димов

Стелян Борисов Светиев

Рамадан Рамаданов Еминов

Нела Йорданова Иванова

Димитринка Николова Тодорова

Генка Стоянова Янкова

Надежда Петкова Михайлова

Надежда Неделчева Тодорова

Диана Димитрова Димитрова

Мустафа Юсеинов Мустафов

Любомир Иванов Леонов

Пламен Пенчев Курумилев

Йордан Иванов Йорданов

Йордан Николов Кисьов

Йовка Лукова Петрова

Калинка Маркова Глушкова

Николай Йорданов Николов

Ваня Дечкова Колева

Мария Иванова Крълева

Нина Маринова Данева

Мирена Тодорова Азманова

Иван Петков Чомаков

Даниел Димитров Тодоров

Марин Тодоров Маринов

Красина Минчева Колева

Райчо Тодоров Райнов

Таня Станчева Станчева

Пенка Михайлова Камбурова

Цветана Иванова Ненова

 

2012 г.

Ивелина Георгиева Димитрова

Калоян Христов Кременски

Милена Стоилова Димитрова

 

2013 г.

Величка Алексиева Добрева

 

2014 г.

Маргарита Славова Шегева

Пламен Петков Янков

Петко Борисов Ненов

Февзи Хамидов Байрактаров

Недка Иванова Хазаева

Ирина Петкова Азманова

Деян Иванов Белемезов

 

2015 г.

Ганка Стефанова Христова

Иван Петров Димитров

Боряна Илиева Иванова

Христо Веселинов Чомаков

Калоян Христов Кременски

Петко Борисов Ненов

Димитър Димитров Димитров

 

2016 г.

Нела Тодорова Генчева

Славчо Иванов Иванов

Даниела Минчева Драганова

Йордан Иванов Арменчев

Кина Кирчева Тодорова

Димитър Иванов Азманов

Иванка Иванова Иванова

Данка Генчева Иванова

 

2017 г.

 

Тодор Стойков Ковачев

Божидар Колев Петков

Георги Димитров Христов

Красимир Георгиев Велков

Наташа Георгиева Горнишка

 

2018 г.

 

Илия Александров Иванчев

Кремена Славова Славова

Жеко Минчев Желков

 


  1. Структура - Текуща страница
  2. Бюджет, данъци и такси
  3. Нормативна уредба