Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:05
Връзки:

Образци на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден на 11.07.2021 г.

Провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на РИК-21 СливенЕлектронните административни услуги, които Общинска администрация Твърдица предоставя във връзка с Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., могат да бъдат заявени чрез Портала за електронни административни услуги на Община Твърдица или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

Електронни административни услуги (ЕАУ), които можете да заявите през портала на Община Твърдица:

- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

- Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК за изборите на народни представители на 11 юли 2021 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)

- Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

- Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

- Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)


Електронни административни услуги (ЕАУ), които можете да заявите през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”:

- 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

- 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

- 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

- 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

- 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

- 910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолаци

 


Наименование Последно обновен на Брой тегления
График за приключване на избирателните списъци, предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК 06.07.2021 09:53 6 Изтегли
Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увреждания и трудно подвижни хора 02.07.2021 11:01 13 Изтегли
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 30.06.2021 09:13 15 Изтегли
Консултации с парламентарно представените партии и коалиции 31.05.2021 16:33 20 Изтегли
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. - секция № 016 28.05.2021 14:36 21 Изтегли
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 28.05.2021 14:36 51 Изтегли
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 25.05.2021 11:07 24 Изтегли
Заповед за образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 19.05.2021 14:57 59 Изтегли