Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост

Дата на публикуване: 07.01.2022 09:18

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Документация за участие 07.01.2022 09:18 97 Изтегли документ с име "Документация за участие"