Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
29.05.2020
Документация за участие

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
18.05.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.163.5 с площ 564 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата чешма”, начална годишна наемна цена 11.28 лв. Общински имот № 72165.445.4 с площ 1779 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 21.35 лв. Общински имот № 72165.443.3 с площ 755 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 9.06 лв. Общински имот № 72165.442.7 с площ 2332 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност...

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
22.04.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
09.03.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица 1. Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в източно крило на сградата, начална месечна наемна цена 19.14 лв. (без ДДС) за обществени организации. 2. Общински имот № 72165.129.100 с площ 1129 кв.м., НТП – лозе, пета категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 25.97 лв. 3. Общински имот № 72165.128.97 с площ 1134 кв.м., НТП – лозе, пета категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 26.08 лв. 4. Общинска сграда с идентификатор №...

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
18.02.2020

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
11.02.2020

Потърсете в сайта
Местни избори 2019
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси