Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Съобщение № 94-00-1602
27.10.2020
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-1602 гр.Твърдица, 27.10.2020 г.   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/  община Твърдица съобщава на  заинтересуваните  лица, че е изработен проект и издадена Заповед № 452 от 23.10.2020 год. за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ – XVIIІ 1118 и УПИ – XVII 239, кв.50 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Шивачево, одобрен със заповед № 312 /12. 05.1987 год.  Одобреният проект е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет.3 в сградата на Община Твърдица, област Сливен, пл. „Свобода” №1 На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ,...

Съобщение
26.10.2020
Общинска администрация Твърдица уведомява жителите на град Твърдица, че в периода от 27.10 – 29.10.2020 г. е възможно да има проблем с водоподаването поради ремонт на помпената станция.

Гимкхана Твърдица 2020
23.10.2020
Автомобилен спортен клуб "ПРЕСТИЖ" организира състезание - Гимкхана Твърдица 2020   Състезанието ще се проведе на Картинг писта "Тодор Славов" гр. Твърдица. ПРОГРАМА Откриване на записванията: Понеделник, 26 октомври - 09:00ч.          Краен срок за подаване на заявки: Събота, 31 октомври - 09:00 ч.   Административна проверка: Събота, 31 октомври от 08:30 ч. -10:00 ч. - гр. Твърдица, сградата на Моторспорт академия Официално откриване: Събота, 31 октомври от 10:30 ч. - гр. Твърдица, сградата на Моторспорт академия   Старт на първи автомобил: Събота, 31 октомври от 11:00 ч.   Церемония по награждаване: Събота, 31 октомври от 16:30 ч. –гр. Твърдица,  сградата на Моторспорт академия Адрес на организатора: гр.Твърдица, ул. "Белир камък” 2 Тел: +359 898319954 Имейл: ivakoleva@motorsportacademy.bg

Заповед РД-01-609 на Министъра на здравеопазването
23.10.2020

Официално съобщение на Община Твърдица
23.10.2020
Актуална епидемична обстановка в община Твърдица към 23.10.2020 г.: Активните случаи на COVID-19 в общината са 9 – три от гр.Твърдица, четири от гр.Шивачево, един от с.Боров дол и един от с.Сборище, от които пет лица са хоспитализирани, а четири са на домашно лечение. Под карантина са поставени 20 лица. Във връзка с усложняващата се обстановка, призоваваме жителите на общината да проявят висока гражданска отговорност, като спазват разпоредените извънредни мерки от 22 октомври 2020 г.: носене на предпазни маски в закрити помещения, както и на открити обществени места при струпване на хора; спазване на физическа дистанция, редовна дезинфекция, често миене на ръцете.   С уважение: Общински кризисен...

Съобщение относно публично обсъждане на план-сметката за 2021 г., относно разходите за битови отпадъци
23.10.2020
Във връзка с приемане от Общински съвет Твърдица на „План-сметка за разходите през 2021 година, необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Община Твърдица”, Общински съвет  организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани страни. То ще се проведе  на 26 ноември 2020 г.(четвъртък) от 11:00 часа, в заседателната зала на Общински Съвет- Твърдица, намираща се на първи етаж в сградата на общинска администрация №2 /сграда на общежитието Целта на обсъждането е физическите и юридически лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на...

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси