Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Публични регистри
 1. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2014 г.
 2. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2015 г.
 3. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2016 г.
 4. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2017 г.
 5. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2018 г.
 6. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2019 г.
 7. Публичен регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ.
 8. Информационен регистър за хода на изпълнение на Национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради в Община Твърдица.
 9. Регистър на училищата в Община Твърдица.
 10. Регистър на детските градини в Община Твърдица.
 11. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в Община Твърдица.
 12. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал на територията на Oбщина Твърдица.
 1. Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната.
Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси