21.01.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   След злополуката, която отне живота на уважавания от нас свещеник обслужващ нашата църква покрусата за всички ни  беше  голяма. Днес община Твърдица с радост Ви информира, че преди няколко  дни след като всичко бе официално уредено съгласно изискванията на канона,  пред кмета на общината  г-н Атанас Атанасов се представи новия свещеник, определен да служи в храмовете в града ни. Отец  Иван Стойнов. Млад, човеколюбив, с чисти помисли,...

20.01.2021
ПОКАНА № 20 гр. Твърдица, 20.01.2021 г.   На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 22.01.2021 г., петък, от 17.00 ч. в заседателната зала на...
30.11.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.4 с площ 59 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, начална месечна наемна цена 47.20 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.71.10 с площ 70229 кв.м., НТП –...Бележити личности

Забележителности