Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Списък на информацията определена като служебна тайна

Дата на публикуване: 02.06.2021 13:42

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Списък на информацията определена като служебна тайна 02.06.2021 16:07 23 Изтегли