Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Списък на разсекретените документи по чл. 89 ЗЗКИ

Дата на публикуване: 02.06.2021 13:42


Община Твърдица е в процедура по разсекретяване на документи,
за които е установено изтичане  на сроковете за защита на класифицираната информация по раздел III от ЗЗКИ, за които нивото на класификация може да се премахне и достъпът до тази информация да се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.