Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Камера 3

Дата на публикуване: 27.07.2020 10:52

  1. Камера 3 - Текуща страница
  2. Камера 4
  3. Камера 2
  4. Камера 1