Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Библиотеки и читалища

Дата на публикуване: 28.05.2020 11:17


В областта на културата на територията на общината функционират 9 народни читалища:

„Св. Св. Кирил и Методий” гр.Твърдица;

„Развитие” кв.Козарево, гр.Твърдица;

„Пробуда” с.Оризари;

„Просвета” с.Сборище;

„Просвета” гр.Шивачево;

„Паисий Хилендарски” с.Червенаково;

„Нова светлина” с.Жълт бряг;

„Нов път” с.Бяла паланка;

„Св. Св. Кирил и Методий” с.Боров дол.

Дейностите им са насочени в няколко направления:

Съхраняване на съществуващите традиции, местния обреден ритуализъм и песенен фолклор, посредством силно акцентиране на самобитността и особеностите на региона;

Популяризиране чрез самостоятелни и колективни мероприятия на съществуващите традиции.Статут на такива имат ежегодният „Национален детски фолклорен празник – Цветница”, Общотвърдишки събор „Хайдушка поляна” и регионален фестивал на балканските градове „Балканът пее и разказва”.

Развитие на съществуващите и създаване на нови форми на художествена самодейност, представено чрез:

- школа за народни инструменти „Пеещи струни” гр.Твърдица;

- певчески фолклорни групи – с.Сборище, с.Оризари, с.Червенаково, гр.Твърдица, гр.Шивачево;

- танцови състави за народни танци – гр.Твърдица, гр.Шивачево, с.Сборище, с.Оризари;

- състав за стари градски песни „Романс” гр.Твърдица,

- школа за източни бойни изкуства гр.Твърдица

Презентиране на творци от местно и национално значение и творци на културата – художници, поети, скулптори)

Приемственост в художествения, самодейния и културен живот.

Към най-голямото читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Твърдица през 2002 година е създаден интернет клуб, като доразвитие на традиционната библиотека с подкрепа на проект „Читалища”. Читалището е оборудвано със съвременна техника и електронна читалня.

Библиотеката разполага с 33 000 тома литература за деца и възрастни – художествена и специализирана.

Салонът е с 440 места, малка семинарна зала, ритуална и репетиционна зала.

 

Календарен план на читалищата от Община Твърдица

 

На основание чл.38 от новия Закон за счетоводството Община Твърдица публикува годишните финансови отчети и годишните доклади на читалищата, както следва:

 

за 2020 г.

 

 1. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 2. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.

 

за 2019 г.

 

 1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.
 2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.
 3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.
 4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.
 5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.
 6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.
 8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.
 9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.

 

за 2018 г.

 

 1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.
 2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.
 3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.
 4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.
 5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.
 6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.
 8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.
 9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.

 

за 2017 г.

 

 1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.
 2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.
 3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.
 4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.
 5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.
 6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.
 8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.
 9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.

 

за 2016 г.

 

 1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.
 2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.
 3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.
 4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.
 5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.
 6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.
 8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.
 9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.

 

за 2015 г.

 

 1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.
 2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.
 3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.
 4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.
 5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.
 6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.
 7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.
 8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.
 9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.

 

На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 година се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол - 2020 г. 25.06.2021 09:17 12 Изтегли
НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка - 2020 г. 24.06.2021 15:15 13 Изтегли
 1. Библиотеки и читалища - Текуща страница
 2. Музей