Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Музей

Дата на публикуване: 13.03.2020 13:24


С Решение № 369/27.02.2018 г. на Общински съвет – Твърдица е прието създавенето на Исторически музей – Твърдица. Решението е съгласувано от Министъра на културата на Република България на 17.02.2020 г.

По форма на собственост музеят е общински.

По териториален обхват – местен. Ще развива дейност на територията на Община Твърдица.

Ще фукционират три отдела – Археология, Етнография, Нова и най-нова история.

Функциониращи изложби:

- Зала в читалище,,Св. Св. Кирил и Методий 1914” – археологическа изложба, показваща материалната култура от района на Твърдица от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. до края на ХIV век. Изложени са оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог. Глинени и стъклени съдове, накити и въоръжение от тракийския период и средновековието. Част от движимите културни ценности са придобити по време на спасителни и редовни археологически проучвания, на надгробна могила в местността Лагун, крепостта в местността ,,Градището” североизточно от гр. Твърдица и случайни находки от местността ,,Улищица”, кв. Козарево, гр. Шивачево и др.

- Сграда за етнографска експозиция на ул. ,,Неофит Рилски” № 16 гр. Твърдица – През 2020 г. ще бъде поставено началото на ремонтни дейности за привеждане състоянието на сградата и района съобразно изискванията на Закона за културното наследство.
Спечелен проект на Исторически музей в гр.Твърдица


Един от одобрените проекти през 2020 г. за финансова подкрепа от страна на Министерството на културата е на Историческия музей в гр.Твърдица. Проектът е за проучване и консервация на останки от крепостта – град ,,Вердица” в местността ,,Градището” в землището на града. Сумата, която ще бъде предоставена от министерството, е в размер на 18 хил. лева.

Проектът предвижда да бъдат разчистени останките на еднокорабната църква източно от крепостната стена и разкриване на част от външната крепостна стена в този участък на крепостта-град.Изложба


На 4 септември в Ритуалната зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914” беше уредена изложба „Престилката – семейна и родова реликва”. Тя беше открита от кмета на Община Твърдица Атанас Атанасов. Присъстваха зам.-кметът Антон Драганов, директорът на историческия музей д-р Красимир Велков, служители от общинска администрация и граждани.

Уредникът на музея от отдел „Етнография” Надежда Тодорова запозна присъстващите настоящата изложба. Тя е в резултат на проучване на видовете престилки, разпространени в селищата на общината: Твърдица, кв. Козарево, Сборище, Оризари, Шивачево, Червенаково и Боров дол. Най-стари, на повече от век са ръчно бродираните престилки, най-разпространени са фъканите престилки върху вълнен плат, след тях се нареждат по-късните, от средата на миналия век - машинно бродирани престилки върху вълнен и памучен плат (сатен). Н. Тодорова разказа за присъствието на престилката в ежедневието, в празника, в обредите и в ритуалите. Разказа и за многобройните й функции при раждането, през сватбата до погребението. Към нейната свещеност за жената се прибавя и фактът, че тя се приготвя в семейството и е обреден дар – знак за родство.

Екипът на Исторически музей-Твърдица изказва благодарност на всички „пазители на семейни и родови реликви”, които предоставиха своите престилки за фото документиране и благодарение на тях тази красота стана достояние на всички, посетили изложбата.

Рекламни материали


Община Твърдица - Исторически музей

Участие в мартенски изложби

  1. Музей - Текуща страница
  2. Библиотеки и читалища