Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Кооперации

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:59

На територията на общината работят 7 земеделски кооперации, които стопанисват 80 % от земеделската земя – 54 300 дка:

  • ПК „Твърдица” гр.Твърдица;
  • ЗК „Запалня” гр.Твърдица;
  • ЗКПУ „Стара планина” с.Сборище;
  • ЗКПУ „Дичко Бъчваров” гр.Шивачево;
  • ЗПК „Оризари – 94” с.Оризари;
  • ЗК „Кристине” с.Оризари;
  • ЗПК „Близнец” с.Близнец

  1. Кооперации - Текуща страница
  2. Животновъдство
  3. Земеделие