Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Земеделие

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:58

Природно – климатичните условия в региона блягоприятстват развитието на растениевъдството и животновъдството.
Обработваемата земеделска земя в община Твърдица е 130 661 дка, разпределена в следните групи:

 • ниви    78 202 дка;
 • трайни насаждения  14 429 дка;
 • естествени ливади  3 829 дка;
 • разсадници   29 дка;
 • мери и пасища  22 929 дка;

Структурата на реално използваната земеделска земя е типична за планинските райони. 76,7% са ниви, от които 20 % са технически култури и зеленчуци, а 29,4 % фуражи. Повечето от земеделските площи са поливни, което е допълнително благоприятстващо условие. Значителен дял заема овощарството, отглеждането на лозя и производството на зърнено – житни фуражни култури:

 • Лозя    8 242 дка;
 • Череши  1 658 дка;
 • Ябълки  1 598 дка;
 • Вишни и орехи 1 126 дка.

Технически култури:

 • лавандула 340 дка;
 • рози  20 дка

Билки:

 • шипки 10 дка;

 1. Земеделие - Текуща страница
 2. Животновъдство
 3. Кооперации