Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Информация предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 14.06.2021 11:26
В община Твърдица към 31.05.2021  г. няма  предоставена информация повече от три пъти по  подадени заявления за достъп до обществена информация.