Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 01.06.2021 09:10

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Процедури за архивиране и възстановяване на данни в Община Твърдица 02.06.2021 09:16 18 Изтегли
Вътрешни правила за предоставяне на Електронни административни услуги в Община Твърдица 02.06.2021 09:16 17 Изтегли
Вътрешни правила за документационната и деловодна дейност и оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Твърдица 02.06.2021 09:15 17 Изтегли
Правилник за организацията и работата на Общинска администрация - Твърдица 02.06.2021 09:15 18 Изтегли