Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост

Дата на публикуване: 01.09.2022 14:56

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Документация за участие 01.09.2022 14:56 64 Изтегли документ с име "Документация за участие"