Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот - картинг писта

Дата на публикуване: 19.05.2022 08:28

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот - картинг писта на ул. „Д-р Иван Пашов” в гр. Твърдица, разположена в имот с кадастрален идентификатор № 72165.505.2217 с площ 15590 кв.м., ведно с 11 броя помещения, част от сграда с кадастрален идентификатор № 72165.505.2217.1.

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

  1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 години, считано от датата на подписването на договора за наем.
  2. Дата за подаване на Предложения за участие в конкурса и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 17.06.2022 г. включително.
  3. Дата на отваряне на подадените документи 21.06.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр. Твърдица - І етаж.
  4. Изисквания и необходими документи за участие са описани в одобрена и приложена документация за провеждане на конкурса.
  5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
  6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Документация за участие 19.05.2022 08:28 76 Изтегли документ с име "Документация за участие"