Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 24.02.2022 13:49

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински терен (градина) № 3, южно от ул. „Антим I” с площ 500 кв.м., начална годишна наемна цена 26.00 лв.
 2. Общински имот № 72165.41.4 с площ 599 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Шарабаница”, начална годишна наемна цена 10.78 лв.
 3. Шест броя помещения с обща площ от 264 кв.м., представляващи западно крило на първи етаж от нефункциониращо училище – част от имот с идентификатор 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 422.40 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.118.242 с площ 14849 кв.м. трайно предназначение на територията - горска, НТП - дървопроизводителна гора, начална годишна наемна цена 267.28 лв.

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.21.14 с площ 771 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 16.96 лв.
 2. Общински имот № 65499.21.15 с площ 718 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 15.80 лв.
 3. Общински имот № 65499.21.16 с площ 732 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 16.10 лв.
 4. Общински имот № 65499.21.17 с площ 606 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 7.88 лв.
 5. Общински имот № 65499.21.18 с площ 580 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.76 лв.
 6. Общински имот № 65499.21.20 с площ 8851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 115.06 лв.
 7. Общински имот № 65499.21.2 с площ 1318 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 29.00 лв.
 8. Общински имот № 65499.21.6 с площ 1033 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 22.73 лв.
 9. Общински имот № 65499.21.5 с площ 214 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 2.78 лв.
 10. Общински имот № 65499.21.4 с площ 812 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 17.86 лв.
 11. Общински имот № 65499.21.3 с площ 554 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.19 лв.
 12. Общински имот № 65499.21.13 с площ 634 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 8.24 лв.
 13. Общински имот № 65499.21.12 с площ 760 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 16.72 лв.
 14. Общински имот № 65499.21.11 с площ 288 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 3.74 лв.
 15. Общински имот № 65499.21.10 с площ 276 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 3.59 лв.
 16. Общински имот № 65499.21.9 с площ 1400 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 18.20 лв.
 17. Общински имот № 65499.21.8 с площ 948 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 20.86 лв.
 18. Общински имот № 65499.21.7 с площ 741 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.63 лв.
 19. Общински имот № 65499.14.31 с площ 168 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 3.02 лв.
 20. Общински имот № 65499.14.9 с площ 22 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 0.35 лв.
 21. Общински имот № 65499.47.4 с площ 772 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 13.90 лв.
 22. Общински имот № 65499.47.3 с площ 738 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 13.28 лв.
 23. Общински имот № 65499.47.2 с площ 1506 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 27.11 лв.

 

с. Червенаково

 1. Общински имот № 80474.20.1 с площ 6000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 84.00 лв.
 2. Общински имот № 80474.21.4 с площ 4199 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 58.79 лв.
 3. Общински имот № 80474.21.18 с площ 4582 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 64.15 лв.
 4. Общински имот № 80474.17.5 с площ 7092 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Старите парцели”, начална годишна наемна цена 99.29 лв.

 

с. Близнец

 1. Общински имот № 04443.1.1 с площ 742 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 13.36 лв.
 2. Общински имот № 04443.1.74 с площ 3271 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 58.88 лв.
 3. Общински имот № 04443.12.18 с площ 4004 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 56.06 лв.
 4. Общински имот № 04443.22.6 с площ 1523 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 27.41 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2253 с площ 431 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1776.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот УПИ-XVIII, кв. 1 с площ 990 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 3941.00 лв. (без ДДС).

 

с. Боров дол

 1. Общински имот - магазин на ет. 1 в бл. 22, ж.к. Миньор в УПИ II-92, кв. 7 с площ 64 кв.м. и мазе 35 кв.м., начална тръжна цена 7636.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 05551.10.187 с площ 20854 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, девета категория, местност „Бостанлъка”, начална тръжна цена 7257.00 лв.

 

с. Червенаково

 1. Общински имот УПИ-III, кв. 29 с площ 818 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2515.00 лв. (без ДДС).

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 22.03.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 18.03.2022 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД до 18.03.2022 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 05.04.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 01.04.2022 г., депозити за участие се приемат до 01.04.2022 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА