Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Съобщение по ДОПК НИ-1247-1/28.01.2022 г.

Дата на публикуване: 28.01.2022 11:10


На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1247-1/21.12.2021 г. на Пепа Миланова Минчева.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
Съобщение по ДОПК НИ-1247-1/28.01.2022 г. 28.01.2022 11:10 29 Изтегли документ с име "Съобщение по ДОПК НИ-1247-1/28.01.2022 г."