Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Съобщение по ДОПК МПС-1463-1/01.12.2021 г.

Дата на публикуване: 01.12.2021 11:19


На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1463-1/04.03.2021 г. на Емил Тодоров Стайков.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
Съобщение по ДОПК МПС-1463-1/01.12.2021 г. 01.12.2021 11:19 119 Изтегли документ с име "Съобщение по ДОПК МПС-1463-1/01.12.2021 г."