Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 94-00-1986

Дата на публикуване: 26.11.2021 10:43

 

Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 629/23.11.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XXI-550, кв.26  по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.  в част план за регулация и план за застрояване.

Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица,община Твърдица област Сливен, пл. „Свобода” № 1.

 

ОТ ОБЩИНАТА