28.02.2024
Без значение на каква възраст сме очакваме Баба Марта с голямо нетърпение… Защото е символ на пролетта, носи пожелания за здраве и плодородие, закичва ни с дарове, вдъхва ни усещане за пробуждане и всичко хубаво, което ни очаква. Изпратила е своите помощници в нашия град. Приготвила е за всички прекрасни мартеници, които можете да намерите в дървените къщички пред НЧ „Св. Св, Кирил и Методий...

28.02.2024
На 27 и 28 февруари 2024 г. в София се провежда 37-то Общо събрание на НСОРБ. Форумът e открит от Президента на Република България Румен Радев.  На 27 февруари, след представяне на отчетите за дейността на Управителния и на Контролния съвет на НСОРБ за изминалата година, делегатите в Общото събрание обсъдиха актуални въпроси, свързани с взаимодействието между местна и централна власт с министър-председателя  акад. Николай...

28.02.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-618-1/28.02.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 128 б,ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ, за обхвата на УПИ IХ - 573, 574, кв.16 и част от прилежащата улица от о.т.72 до о.т.76 по действащия ПУП на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 1900/ 25.09.1964г. в част План за регулация и План за застрояване. Изработеният проект...


26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...
29.12.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: с. Сборище Два броя общински помещения за здравни дейности с обща площ 22 кв.м. част от сграда – здравна служба, разположена в парцел VI-420, кв. 22, начална месечна наемна цена 17.60 лв. (без ДДС). УСЛОВИЯ НА ТЪРГА: Дата, начален час и...

16.11.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински помещение с площ 9 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточно крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 4.05 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен с площ 40...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности