10.05.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-812 гр.Твърдица, 10.05.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 201/16.04.2021 год. с която е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП – ПР  за обхвата на УПИ ХI -458 и УПИ ХІІ -457  кв.60, по действащия ПУП -ПРЗ/подробен устройствен план /на  гр. Шивачево, общ.Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед № 312...

10.05.2021
Уважаеми съграждани, За мен е удоволствие и чест да Ви поздравя по повод 11 май – Деня на Светите равноапостоли Кирил и Методий! На всички вас искрено пожелавам да сте здрави, да сте устремени и успешно да реализирате своите цели! Няма по-благородно дело от просвещението, от това да възпитаваш любов и стремеж към познанието. Това е заветът на нашите предци, на тези които отвориха пред всички славяни...

05.05.2021
Актуална епидемична обстановка в община Твърдица към 05.05.2021 г.: Активните към момента случаи на COVID-19 в общината са 16. Диагностицирани на домашно лечение са 11 лица. Хоспитализирани 5 лица. Под карантина са поставени 33 лица. Правилното носене на предпазни маски за лице, съблюдаването на физическа дистанция и избягването на струпване от хора ограничава риска от разпространение и инфектиране с коронавируса.   С уважение: Общински кризисен щаб – Твърдица29.04.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1502-1/15.04.2021 г. на Петко Иванов Дяков.

31.03.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност...26.02.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № С3 предвиден за обект за търговия – вендинг автомат, част от имот с идентификатор № 72165.503.126 с площ 1 кв.м., начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.184.1 с...

25.01.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.507.2348 с площ 523 кв.м., НТП – за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална годишна наемна цена 20.92 лв.   ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот...


Бележити личности

Забележителности