ТЕХНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - ТВЪРДИЦАОбщинска администрация Твърдица, Работи от доста време по идеята за изграждане на нова индустриална зона – „Твърдица-техно парк”. Наясно сме с мащабността на проекта, който започваме и огромните трудности, които трябва да преодолеем, но си даваме реално равносметка, че това е посока, на развитие, която залагаме за следващите 10-20 години. По тази причина и преценихме, че трябва да разработим специален раздел на сайта, в който да Ви предоставим цялата нужна информация относно хода на този мащабен проект. Разработката е все още в идейна фаза и нужната информация можете да намерите тук.
Обосновка.


Идеен вариант на проект за нова индустриална зона в град Твърдица.


Презентация индустриална зона - част I.


Презентация индустриална зона - част II.