Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Официално съобщение на Община Твърдица
06.08.2020
Уважаеми съграждани и гости на града, във връзка с провеждането на 16 издание на рали Твърдица на 7 и 8 август 2020 г., призоваваме за спазване на противоепидемичните мерки, въведени в страната,  което е не само отговорност към самите нас, а и към останалите членове на обществото ни. Обръщаме се към всички за проявяване на необходимата отговорност, дисциплинираност и грижа, при спазване мерките за дистанция, хигиена и безопасност, както и препоръките за ползване на лични предпазни средства, защитавайки не само себе си, но и всички останали.   С уважение: Общински кризисен щаб-Твърдица

СЪОБЩЕНИЕ
06.08.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Във връзка с организацията на рали „Твърдица-Елена”(7 - 8.08.2020 г.) се забранява паркирането на МПС по ул. „Княз Борис І”(от старото училище до центъра на града) от петък - 7 август от 9. 00 ч – до събота, 8 август 17.00 ч.   от Община Твърдица

Заповед за определяне на изпълнител за обект № 2016
06.08.2020

Обява по МЗ № ОХ-558 от 21.07.2020 г. за НВУ
06.08.2020

Съобщение по ДОПК НИ-1064-1/05.08.2020 г.
05.08.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1064-1/13.02.2020 г. на Живко Гинчев Тодоров. виж съобщението

Съобщение № 94-00-1367
05.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-1367 гр.Твърдица, 05.08.2020 г.   На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ –I -407 и УПИ – XVII -108, кв.34 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Шивачево, одобрен със заповед № 312 /12. 05.1987 год. Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок...

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси