Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Съобщение по ДОПК МПС-1322-1/20.10.2020 г.
20.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1322-1/30.07.2020 г. на Недим Али Сабри. виж съобщението

Съобщение по ДОПК МПС-1321-1/20.10.2020 г.
20.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1321-1/29.07.2020 г. на Румен Христов Братанов. виж съобщението

Съобщение по ДОПК МПС-1303-1/20.10.2020 г.
20.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1303-1/27.07.2020 г. на Али Адилов Маджаров. виж съобщението

Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Твърдица
19.10.2020
Заявление за работа

Обява по МЗ № ОХ-814 от 06.10.2020 г. за ВГС
19.10.2020

Обява по МЗ № ОХ-789 от 30.09.2020 г. за СВ
19.10.2020

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси