Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
31.07.2020

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
20.07.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
20.07.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.41.4 с площ 634 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Шарабаница”, начална годишна наемна цена 8.88 лв. Общинско помещение с площ 11 кв.м., част от имот № 72165.504.238.1.1 с начална месечна наемна цена 8.80 лв. (без ДДС). Общински терен с площ 54 кв.м., част от имот № 72165.504.111 с начална месечна наемна цена 37.80 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.194.3 с площ 880 кв.м., НТП – нива, шеста...

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
17.07.2020

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
29.06.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
24.06.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.39.1 с площ 149 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 2.09 лв. Общински имот № 72165.39.3 с площ 776 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 10.86 лв.   гр. Шивачево Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. на улица Ленин с о.т. 152 и о.т. 126, начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.   с. Сборище Три броя общински помещения с обща площ 37.50 кв.м. за дрогерия в здравна служба на с. Сборище част...

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси