Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен - обект № 2018
29.10.2020
Документация за участие

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен - обект № 2017
29.10.2020
Документация за участие

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
28.10.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   с. Сборище Общински имот № 65499.147.30 с площ 998 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 13.97 лв. Общински имот № 65499.88.17 с площ 3188 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемна цена 51.01 лв. Общински имот № 65499.156.44 с площ 2502 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 40.03 лв. Общински имот № 65499.214.4 с площ 5595...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
06.10.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.6 със ЗП 29 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС).   гр. Шивачево Общински имот № 15944.128.311 с площ 3012 кв.м., НТП – друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията – земеделска, четвърта категория, начална годишна наемна цена 42.17 лв.   с. Оризари Общински имот № 53847.151.4 с площ 1466 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кавлака”, начална годишна наемна цена...

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост
02.09.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За продажба на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.507.2175 с площ 271 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1106.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.507.2376 с площ 397 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1619.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.507.2374 с площ 338 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1379.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.507.2373 с площ 390 кв.м., НТП – ниско застрояване до...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
02.09.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.188.96 с площ 1186 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 16.60 лв. Общински терен (градина) с площ 980 кв.м. южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 39.20 лв. Общински имот № 72165.301.43 с площ 2201 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Лабаджов геран”, начална годишна наемна цена 30.81 лв. Общински имот № 72165.285.12 с площ 3322 кв.м., НТП – нива,...

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси