Връзки:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Разяснителна кампания на ЦИК


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТВЪРДИЦА1. Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции.

2. Списък на населените места от Община Твърдица, в които ще бъдат произведени избори за кмет на населено място на 27 октомври 2019 година.

3. Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

4. Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

5. Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

6. Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

7. Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции.

8. Места за разлепване на агитационни материали.

9. Секции за гласуване на хора с увреждания.