29.06.2016 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално „БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА”
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Съобщение по ДОПК МПС-1038-1/27.06.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1038-1/18.05 

пълният текст | Дата:2016-06-27
 
Съобщение по ДОПК МПС-1039-1/27.06.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1039-1/18.05 

пълният текст | Дата:2016-06-27
 
Заповед № 294 от 27.06.2016 г. относно класирането за обект № 1608 отдел/подотдел: 45-а, 42-a, 44-a
Заповед № 294 от 27.06.2016 г. относно класирането за обект № 1608 отдел/подотдел: 45-а, 42-a, 44-a. 

пълният текст | Дата:2016-06-27
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр.Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на им 

пълният текст | Дата:2016-06-24
 
Покана за 13-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 13гр. Твърдица, 22.06.2016 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2016-06-23
 
Покана за 14-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 14 /22.06.2016 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и в 

пълният текст | Дата:2016-06-22
 
Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Твърдица” на Хер Мартин Брауне
Приложение: Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Твърдица” на Хер Мартин Брауне  

пълният текст | Дата:2016-06-15
 
Съобщение по ДОПК МПС-1008-1/14.06.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1008-1/14.04 

пълният текст | Дата:2016-06-14
 
Съобщение по ДОПК МПС-1010-1/14.06.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1010-1/20.04 

пълният текст | Дата:2016-06-14
 
Съобщение по ДОПК МПС-1013-1/14.06.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1013-1/21.04 

пълният текст | Дата:2016-06-14
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1492 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]