21.10.2016 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Празникът на Твърдица
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Заповед № 496 относно класиране за обект 1612
 

пълният текст | Дата:2016-10-20
 
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 20.10.2016 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2016-10-20
 
Заповед № 488 относно класиране за обект 1611
 

пълният текст | Дата:2016-10-17
 
Празникът на Твърдица
Тържествените изяви по случай празника на Твърдица започнаха седмица по-рано със станалото вече традиция състезание за най-добър в професията дървосекач, в което си дадоха среща пр 

пълният текст | Дата:2016-10-17
 
Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 14.10.2016 г. на интернет страницата на общината Проект на наредба за изменение на Нар 

пълният текст | Дата:2016-10-14
 
Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 14.10.2016 г. на интернет страницата на общината Проект на наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2016-10-14
 
Обявление № 5631
ОБЯВЛЕНИЕ№ 5631гр.Твърдица, 12.10.2016 г. Община Твърдица на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ съобщава,че е издадена Заповед № 472/10.10.2016 год. с която е разрешено изработването 

пълният текст | Дата:2016-10-12
 
Иинформация за преценяване необходимостта от ОВОС
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява публичн 

пълният текст | Дата:2016-10-11
 
Покана от Средновековна крепост Туида
Средновековна крепост Туида, Община Сливен и Сдружение „Клуб за средновековни военни изкуства Ратина“ КАНЯТ Жителите на община Твърдица да посетят Втори средновековен събор „Помни 

пълният текст | Дата:2016-10-10
 
Съобщение по ДОПК МПС-1091-1/10.10.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1091-1/18.07 

пълният текст | Дата:2016-10-10
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1589 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]