25.02.2018 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Изяви, посветени на Националния празник 3-ти март
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Обявление № 2538
ОБЯВЛЕНИЕ№ 2538гр.Твърдица, 23.02.2018 г. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 78/22.02.2018 год. с която е одобрен ЧИ на ПУП – ПЗ за 

пълният текст | Дата:2018-02-23
 
Проучването за нуждите на работодателите от работна сила продължава
Проучването на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила в Сливенска област продължава до 28 февруари, включително. За целта е необходимо работода 

пълният текст | Дата:2018-02-23
 
Обявление № 5517
ОБЯВЛЕНИЕ№ 5517гр.Твърдица, 22.02.2018 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е одобрен проект за„Частично изменение на действуващ план регулация за УПИ I 

пълният текст | Дата:2018-02-22
 
Сключен договор от проведен търг за обект 1807
Във връзка с правното предписание на чл.9 б ал. 1 от Наредбата по чл. 95 ал.1 от Закона за горите, Община Твърдица публикува сключен договор от проведен търг за обект 1807.Приложен 

пълният текст | Дата:2018-02-22
 
Съобщение № 1313
СЪОБЩЕНИЕ№ 1313гр.Твърдица, 22.02.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 2 от 22.02.2018 год. з 

пълният текст | Дата:2018-02-22
 
Изяви, посветени на Националния празник 3-ти март
 

пълният текст | Дата:2018-02-21
 
Обявление № 247
ОБЯВЛЕНИЕ№ 24721.02.2018 г. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 342 на Общински съвет- Твърдица, взето на за 

пълният текст | Дата:2018-02-21
 
Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица
Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата 

пълният текст | Дата:2018-02-20
 
Покана за 35-то редовно заседание заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 35гр. Твърдица, 20.02.2018 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2018-02-20
 
Списък на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за ползане през стопанската 2018/2019 год.
На основание чл. 98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Твърдица публикува списък списък на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване, определени с решение № 335/31.01.2018 

пълният текст | Дата:2018-02-08
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1970 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]