05.09.2015 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБЩИНА ТВЪРДИЦА КАНДИДАТСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА” ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД „ЛИДЕР”
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Заповед № 530 относно образуване на избирателни секции
ЗАПОВЕД№ 53028.08.2015 г. На основание Указ на Президента № 162 от 10.08.2015 год. и № 163 от 10.08.2015 год., чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс  

пълният текст | Дата:2015-09-04
 
Съобщение № 3992
СЪОБЩЕНИЕ№ 3992гр.Твърдица, 26.08.2015 г. Община Твърдица на основание § 4 от ДР на ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 528 от 26.08.2015 год. с която е одобрен проекта за измене 

пълният текст | Дата:2015-08-31
 
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА КАНДИДАТСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА” ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД „ЛИДЕР”
Общински съвет Твърдица взе решение на свое заседание от 04.08.2015 г. и община Твърдица ще кандидатства за създаване на „Местна инициативна група”. Идеята трябва да се реализира в 

пълният текст | Дата:2015-08-26
 
Покана за консултации с политическите партии
Покана за консултации с политическите партии 

пълният текст | Дата:2015-08-20
 
Съобщение № 4455
СЪОБЩЕНИЕ№ 4455гр.Твърдица, 20.08.2015 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 13/19.08.2015г. за  

пълният текст | Дата:2015-08-20
 
Съобщение № 3912
СЪОБЩЕНИЕ№ 3912гр.Твърдица, 18.08.2015 г. Община Твърдица на основание § 4 от ДР на ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 521/18.08.2015 год. с която е одобрен проекта за изме 

пълният текст | Дата:2015-08-19
 
Съобщение № 3921
СЪОБЩЕНИЕ№ 3921гр.Твърдица, 18.08.2015 г. Община Твърдица на основание § 4 от ДР на ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 520/18.08.2015 год. с която е одобрен проекта за ПУП 

пълният текст | Дата:2015-08-19
 
Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на община Твърдица
Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на общи 

пълният текст | Дата:2015-08-19
 
Съобщение № 4339
СЪОБЩЕНИЕ№ 4339гр.Твърдица, 18.08.2015 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 12/17.08.2015г. за& 

пълният текст | Дата:2015-08-18
 
Съобщение № 4424
СЪОБЩЕНИЕ№ 4424гр.Твърдица, 18.08.2015 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 11/17.08.2015 г 

пълният текст | Дата:2015-08-18
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1230 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]