23.05.2015 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Покана за изявите през месец май
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Областен информационен център Сливен с открита приемна в гр. Твърдица
На 26 май 2015 г. /вторник/ от 11:00 часа до 14:00 часа в залата на Общински съвет Твърдица екипът на Областен информационен център Сливен организира изнесена приемна за всичк 

пълният текст | Дата:2015-05-22
 
Съобщение № 2293
СЪОБЩЕНИЕ№ 2293гр.Твърдица, 22.05.2015 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – П3 за ПИ 72165.187.10 м. „Бл 

пълният текст | Дата:2015-05-22
 
Съобщение № 2292
СЪОБЩЕНИЕ№ 2292гр.Твърдица, 22.05.2015 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – П3 за ПИ 72165.187.11 м. „Бл 

пълният текст | Дата:2015-05-22
 
Покана 24 май
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ДАМИ И ГОСПОДА, РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1914” ВИ КАНЯТ НА ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА 24 МАЙ - ДЕНЯ НА С 

пълният текст | Дата:2015-05-21
 
Протокол за разпределените имоти от Общински поземлен фонд
Общинска администрация публикува протокол за разпределените имоти от Общински поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади в землищата на Община Твърдица, по реда на чл. 37и , ал.6 от 

пълният текст | Дата:2015-05-15
 
Съобщение № 2618
СЪОБЩЕНИЕ№ 261815.05.2015 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ХІІ, кв. 95 по плана 

пълният текст | Дата:2015-05-15
 
Класиране за обект № 1512 /85 г/
ЗАПОВЕД№ 363гр. Твърдица 15.05.2015 г. На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23 ал. 2 от Наредба за условията и ре 

пълният текст | Дата:2015-05-15
 
НОВОТО ЛОГО НА РАЛИ ТВЪРДИЦА - ЕЛЕНА 2015 е вече тук
Представяме Ви пилотно новото лого на Рали Твърдица Елена 2015 г. разработено от организаторите на 11 издание на рали Твърдица -Елена и с активното съдействие и инициатива получени 

пълният текст | Дата:2015-05-13
 
Прекъсване на електрозахранването
Община Твърдица съобщава на всички граждани, че относно изграждане на обект: „Рехабилитация с подмяна на уличното осветление в населените места в община Твърдица, об 

пълният текст | Дата:2015-05-13
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции
ЗАПОВЕД№ 358/12.05.2015 г. На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл.50 т.4, чл. 54 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейн 

пълният текст | Дата:2015-05-12
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1129 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]