23.11.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2015 г.
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Инициатива „Отворени врати за младежи”
Дирекция „Бюро по труда” Нова Загора, уведомява всички млади хора, жители на Община Нова Загора, че през месец ноември 2014г. реализира инициатива „Отворени врати за младежи”.Целта 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Покана за 54-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
Изх. №363/20.11.2014 г. ПОКАНА На основание на чл. 15. ал. 1, т. 3 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, чл. 59 ал. 1, т. 1 от Правилника 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Съобщение № 7290
СЪОБЩЕНИЕ№ 7290гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 16 от 10.11.2014 за ст 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7315
СЪОБЩЕНИЕ№ 7315гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 17 от 10.11.2014 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7322
СЪОБЩЕНИЕ№ 7322гр.Твърдица, 17.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед №4 от 10.11.2014 г. за обект:” Едноет 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7349
СЪОБЩЕНИЕ№ 7349гр.Твърдица, 17.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 18 от 11.11.2014 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2015 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Заповед на кмета на Община Твърдица № 773 / 17.11.2014 г., във връзка със съставянето на бюджета на общината за 2015& 

пълният текст | Дата:2014-11-18
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в поземлени имоти на Община Твърдица
ЗАПОВЕД№ 77417.11.2014г. На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл. 50 т. 4 , чл. 54, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де 

пълният текст | Дата:2014-11-18
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в горските територии на Община Твърдица
ЗАПОВЕД№ 76814.11.2014г. На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл. 50 т. 4 , чл. 54, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де 

пълният текст | Дата:2014-11-14
 
Съобщение № 7481
СЪОБЩЕНИЕ№ 7481гр.Твърдица, 11.11.2014 г.Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за обхвата на 

пълният текст | Дата:2014-11-13
 
Новини: 1 ÷ 10 от 995 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]