02.08.2015 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Промяна в началния час на събора "Хайдушка поляна" - 9.30 часа
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Съобщение № 3766
СЪОБЩЕНИЕ№ 3766гр.Твърдица, 31.07.2015 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на действащ план за регулация на гр. Твърдиц 

пълният текст | Дата:2015-07-31
 
Съобщение № 3912
СЪОБЩЕНИЕ№ 3912гр.Твърдица, 31.07.2015 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-596 и УПИ ІІІ-597, кв. 5 

пълният текст | Дата:2015-07-31
 
ЗАПОВЕД № 473 от 31.07.2015 г.
ЗАПОВЕД№ 473от 31.07.2015 г. На основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с високите летни температури, намаляването 

пълният текст | Дата:2015-07-31
 
Покана за 67-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦАОБЛАСТ СЛИВЕН На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите  

пълният текст | Дата:2015-07-30
 
Промяна в началния час на събора "Хайдушка поляна" - 9.30 часа
НА ВНИМАНИЕТО НА ГОСТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ВОБЩОТВЪРДИШКИ СЪБОР „ХАЙДУШКА ПОЛЯНА”, 2 август 2015 г. Уважаеми съграждани и гости, скъпи участници, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че  

пълният текст | Дата:2015-07-30
 
Съобщение по ДОПК МПС-0756-1/30.07.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0756-1/03.07 

пълният текст | Дата:2015-07-30
 
Съобщение по ДОПК МПС-0716-1/24.07.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0716-1/22.06 

пълният текст | Дата:2015-07-24
 
Съобщение по ДОПК МПС-0741-1/24.07.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0741-1/29.06 

пълният текст | Дата:2015-07-24
 
Съобщение по ДОПК МПС-0765-1/24.07.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0765-1/08.07 

пълният текст | Дата:2015-07-24
 
Съобщение по ДОПК МПС-0693-1/23.07.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0693-1/27.05 

пълният текст | Дата:2015-07-23
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1202 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]