17.09.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Дарителска кампания
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Дарителска кампания
Община Твърдица иОбщински съвет на Българския червен кръст организират дарителска кампания15.09 - 18.09. 2014 за събиране на помощи за пострадалите селища от наводненията Дареният 

пълният текст | Дата:2014-09-16
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
ЗАПОВЕД№ 626/ 09.09.2014 г.гр. Твърдица На основание  чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ; чл. 3, ал. 1.т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във връзка. с правното предписание на чл. 12, ал. 1  

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Подновяване категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Във връзка с § 5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма, Община Твърдица уведомява всички лица, стопанистващи места за настаняване и заведения за хранен 

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Актуални образци по чл. 116 от Закона за туризма
Информираме Ви, че министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма , а именно на:1. Справка декларация за броя 

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Съобщение № 4078
СЪОБЩЕНИЕ№ 4078гр.Твърдица, 08.09.2014 г. Община Твърдица на основание § 4 от ДР на ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 608/05.09.2014 год. с която е одобрен проекта за изменен 

пълният текст | Дата:2014-09-08
 
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
На 10 септември 2014 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Община Твърдица ще се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Желае 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Съобщение № 5262
СЪОБЩЕНИЕ№ 5262гр.Твърдица, 03.09.2014 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ІV-„за об 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Съобщение № 5317
СЪОБЩЕНИЕ№ 5317гр.Твърдица, 03.09.2014 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за обхвата на УПИ VІ-270, У 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Съобщение № 5573
СЪОБЩЕНИЕ№ 5573гр.Твърдица, 03.09.2014 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за обхвата на УПИ І-„за ком 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Съобщение № 5695
СЪОБЩЕНИЕ№ 5695гр.Твърдица, 01.09.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 14/29.08.2014 г. за 

пълният текст | Дата:2014-09-01
 
Новини: 1 ÷ 10 от 942 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]