30.03.2017 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ОБИЧАИ – ЦВЕТНИЦА” ТВЪРДИЦА, 9 април 2017 г.
Одобрен проект по мярка 321 на Община Твърдица Дата:2012-11-20 


По информация от страницата на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 са одобрени 26 проекта. Те ще получат 86 668 450 лв. Голяма част от предложенията са свързани със спорт. С пари по ПРСР Община Твърдица по изготвен проект, с който кандидатства пред ДФ „Земеделие” ще изгради 4 комплекса, подходящи за футбол, лека атлетика, картинг и моторни спортове в населените места гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Бяла паланка.

За повече информация …


 


Всички новини
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Приложения:Процедура за избор на членове на Съвета на децатаПисмо от Държавна агенция за закрила на дететоПисмо от Областен управител на Област СливенЗаповед № 118 на Кмета на Общи 

пълният текст | Дата:2017-03-29
 
Съобщение № 1819
СЪОБЩЕНИЕ№ 181928.03.2017 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 5 от 27.03.2017 го 

пълният текст | Дата:2017-03-28
 
Младежки информационно - консултантски център Сливен
Младежки информационно - консултантски център Сливен отвори врати от 03.01. 2017г. за предоставяне на безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на в 

пълният текст | Дата:2017-03-27
 
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява публич 

пълният текст | Дата:2017-03-24
 
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява публичн 

пълният текст | Дата:2017-03-24
 
Покана за 22-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 22гр. Твърдица, 24.03.2017 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговит 

пълният текст | Дата:2017-03-24
 
Съобщение № 1665
СЪОБЩЕНИЕ№ 166521.03.2017 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 3 от 21.03.2017 год 

пълният текст | Дата:2017-03-21
 
Съобщение № 1673
СЪОБЩЕНИЕ№ 167321.03.2017 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 2 от 21.03.2017 го 

пълният текст | Дата:2017-03-21
 
Предоставяне за ползване на имоти от ОПФ полски пътища и канали, включени в масивите за ползване на съответните ползватели в землищата на Община Твърдица
На основание чл. 37 в, ал. 16 от ЗСПЗЗ Община Твърдица, публикува Заповеди на кмета на Община Твърдица за предоставяне под наем на проектираните в плановете за земеразделяне полски 

пълният текст | Дата:2017-03-20
 
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения
 

пълният текст | Дата:2017-03-17
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1702 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]