26.03.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Трети март в Твърдица
Всички новини
Конкурс дегустация на вина – Твърдица 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-01-04
 
Съобщение № 62
СЪОБЩЕНИЕ№ 62гр.Твърдица, 04.01.2019 г.На основание § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 2/03.01.2019г.за обект „ ГАРАЖ С 

пълният текст | Дата:2019-01-04
 
Съобщение № 46
СЪОБЩЕНИЕ№ 46гр.Твърдица, 04.01.2019 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 1 от 03.01.2019 год. за  

пълният текст | Дата:2019-01-04
 
Съобщение № 3042
СЪОБЩЕНИЕ№ 3042гр.Твърдица, 02.01.2019 г.Община Твърдица на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед 516/28.12.2018 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ  

пълният текст | Дата:2019-01-04
 
Проект №: BG05M9OP001-4.001 -0080- C01 - „Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения“
 

пълният текст | Дата:2019-01-02
 
Съобщение № 7464
СЪОБЩЕНИЕ№ 7464гр.Твърдица, 31.12.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 32 от 28.12.2018 год.  

пълният текст | Дата:2018-12-31
 
Коледуване при кмета на Община Твърдица
В навечерието на коледните празници фолклорни групи от читалищата от Твърдица, кв. Козарево, Сборище и Шивачево коледуваха при кмета на Община Твърдица Атанас Атанасов. Той ги прие 

пълният текст | Дата:2018-12-27
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2018-12-27
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2018-12-27
 
Съобщение № 8774
СЪОБЩЕНИЕ№ 8774гр.Твърдица, 21.12.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 31 от 20.12.2018 год.  

пълният текст | Дата:2018-12-21
 
Новини: 81 ÷ 90 от 2290 Страници:  [ < ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ > ]  [ >> ]