18.08.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Всички новини
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-370 от 19.04.2019 г. за ВВС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-395 от 24.04.2019 г. за ВВС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-397 от 24.04.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Обява по МЗ № ОХ-309 от 27.03.2019 г. за ДР с конкурс
 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Съобщение № 26-00-104
СЪОБЩЕНИЕ№ 26-00-104гр.Твърдица, 09.05.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издаден 

пълният текст | Дата:2019-05-09
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ – VIII -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 08.05.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтерес 

пълният текст | Дата:2019-05-08
 
Мобилни приемни на Националния осигурителен институт
 

пълният текст | Дата:2019-05-07
 
Разяснителна кампания
По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ЦИК изработи 30-секундни видеоклипове, които са публикувани на интернет стр 

пълният текст | Дата:2019-05-07
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.04.2019 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение и допълнение на  

пълният текст | Дата:2019-04-25
 
Покана за ВЕЛИКДЕН
 

пълният текст | Дата:2019-04-23
 
Новини: 81 ÷ 90 от 2408 Страници:  [ < ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ > ]  [ >> ]