13.12.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПОКАНА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
Всички новини
Съобщение от EVN
 

пълният текст | Дата:2019-10-24
 
Сключени договори за обекти № 1927 и № 1928
Договор № 87 за обект №1928Договор № 88 за обект №1927 

пълният текст | Дата:2019-10-23
 
Съобщение
 

пълният текст | Дата:2019-10-22
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 година на имоти общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2019-10-21
 
НОВ САЙТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Общинска администрация съвместно със софтуерна група Акстър към Нов Български университет от месец март 2019 работи по внедряването на нов програмен продукт в общината. С този про 

пълният текст | Дата:2019-10-21
 
Важно за избирателите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен/ паспорт)
 

пълният текст | Дата:2019-10-21
 
Протоколи от проведена процедура за обекти № 1927 и № 1928
 

пълният текст | Дата:2019-10-18
 
СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЧЕ НА 23.10.2019 ГОД.(СРЯДА) ОТ 14:00 ЧАСА В КИНОСАЛОНА НА НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1914” ГР.ТВЪРДИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ О 

пълният текст | Дата:2019-10-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-845-1/18.10.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-845-1/12.09.2 

пълният текст | Дата:2019-10-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-868-1/18.10.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-868-1/27.09.2 

пълният текст | Дата:2019-10-18
 
Новини: 71 ÷ 80 от 2555 Страници:  [ < ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ > ]  [ >> ]