24.05.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПЪРВИ ЮНИ - ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО
Всички новини
Сключен договор за обект № 1920
Договор № 40 за обект № 1920 

пълният текст | Дата:2019-03-18
 
Заповеди за класиране за обекти № 1914, № 1915, № 1916, № 1917 и № 1918-1
Заповеди 

пълният текст | Дата:2019-03-18
 
Сключен договор за обект № 1918
Договор № 38 за обект №1918 

пълният текст | Дата:2019-03-14
 
Съобщение № 8346
СЪОБЩЕНИЕ№ 8346гр.Твърдица, 13.03.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на  УП 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява пу 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Интерес към археологическото богатство на Твърдица
На 11 март екип японски археолози от Токайския университет, воден от д-р Семотто Масао посетиха Твърдица.След среща с ръководството на Общината гостите разгледаха Градището, селищн 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Заповеди касаещи ползвателите на общински имоти - земеделски земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали
Заповеди 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Протокол от проведена процедура за обекти № 1914, № 1915, № 1916, № 1917 и № 1918
Протокол 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Сключени договори за обекти № 1919 и № 1921
Договор № 34 за обект №1921Договор № 35 за обект №1919 

пълният текст | Дата:2019-03-13
 
Обява за длъжности в СВ
 

пълният текст | Дата:2019-03-11
 
Новини: 61 ÷ 70 от 2339 Страници:  [ < ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ > ]  [ >> ]