14.10.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 октомври – Петковден – Празник на Твърдица
Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-821-1/22.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-821-1/22.08.2 

пълният текст | Дата:2019-08-22
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2019-08-21
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-683 от 25.07.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-695 от 30.07.2019 г. за НВУ
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-703 от 01.08.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-705 от 02.08.2019 г. за СКИС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-748 от 15.08.2019 г. за НВУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-749 от 15.08.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Обявление № 94-00-1372
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-1372гр.Твърдица, 19.08.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 393/16.08. 

пълният текст | Дата:2019-08-19
 
Обявление № 94-00-1390
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-1390гр.Твърдица, 19.08.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 394/16.08.2019 год. с която е  

пълният текст | Дата:2019-08-19
 
Новини: 51 ÷ 60 от 2472 Страници:  [ < ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ > ]  [ >> ]