18.08.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-787-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-787-1/13.06.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение № 253
СЪОБЩЕНИЕ№ 253гр.Твърдица, 18.07.2019 г. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение № 8346
СЪОБЩЕНИЕ№ 8346гр.Твърдица, 18.07.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-07-17
 
Съобщение по ДОПК НИ-711-1/17.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-711-1/14.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-17
 
Съобщение по ДОПК НИ-726-1/17.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-726-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-17
 
Проект „Предоставяне на патронажна грижа в общините Котел и Твърдица” – Обява за набиране на потребители
Документи за изтегляне 

пълният текст | Дата:2019-07-16
 
Проект „Предоставяне на патронажна грижа в общините Котел и Твърдица” – Обява за набиране на персонал
Документи за изтегляне 

пълният текст | Дата:2019-07-16
 
Протокол от проведена процедура за обекти № 1923, № 1924 и № 1925
 

пълният текст | Дата:2019-07-15
 
Съобщение по ДОПК НИ-700-1/12.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-700-1/10.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-15
 
Новини: 31 ÷ 40 от 2408 Страници:  [ < ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ > ]  [ >> ]